Logo Protestante Kerk Nederland

Collectemunten

Collectemunten zijn handig. Je hebt altijd voldoende ‘kerkgeld’ bij de hand. Bovendien kun je de collectemunten aftrekken van de belasting.

De verkoop van collectemunten vindt plaats op iedere eerste en derde donderdag van de maand, te weten van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Zoals bekend kan betaling van de collectemunten enkel per pinbetaling plaatsvinden.

Gele munten: zakje € 31,20 (60 stuks); witte munten: zakje € 31,20 (40 stuks); rode munten: zakje € 15,50 (10 stuks); blauwe munten: zakje € 62,- (10 stuks) en het minimale pinbedrag is € 30,-

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitgifte van de collectemunten.

Extra verkoop: woensdag 9 oktober van 18.30 – 19.30 uur.

© 2019 Imagined