Logo Protestante Kerk Nederland

Vrouwenkring De Regenboog

In de regel op de derde dinsdag van de maand komt men ’s avonds bij elkaar, bij één van de deelnemers thuis. Voor de gespreksthema’s wordt in principe met een boekje gewerkt. De vrouwengroep vindt het belangrijk om ruimte te geven aan thema’s als geloof, werk, gezin enzovoort. Vrouwen die dit aanspreekt worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.

Contactadres:
Joke Maneschijn
tel. 673114

© 2018 Imagined