Logo Protestante Kerk Nederland

Youth Alpha

Voor degenen die 17 jaar zijn is er in plaats van de gewone catechisatie Youth Alpha. Tien keer per seizoen kom je bij elkaar én een hele zondag om door te praten over het a-b-c van het christelijk geloof. Vier gemeenteleden geven samen leiding aan de Youth-Alpha.

Er is aandacht voor jouw vragen en twijfels. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd; er wordt gewerkt aan een open en gezellige sfeer. En het materiaal sluit aan bij de belevingswereld van jongeren.

De ervaringen zijn heel erg positief! Alle jongeren van 17 jaar ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

Contactadres:
H. Meijerink,
Boerweg 4
tel: 0546-673056

© 2020 Imagined