Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Kerkbalans 2019

In de loop van de maand januari komen de wijkouderlingen de folder met de nodige informatie en het verzoek om een toezegging te doen bij alle leden langs brengen. Als college van kerkrentmeesters willen we een oproep doen aan een ieder van ons om te overwegen meer te geven dan voorgaande jaren. Voor de duidelijkheid: we zijn blij met iedere bijdrage en waarderen iedereen als lid van onze gemeente.

Vanaf 22 – 27 januari zullen de formulieren door de wijkcontactdames weer worden opgehaald. Een vriendelijk verzoek: wilt u de ingevulde enveloppe voor hen dan klaar leggen? Alvast vriendelijk bedankt!

Jeugddienst

Op 20 januari om 19.00 uur vindt er een jeugddienst plaats. Het thema in deze dienst is: ‘Heeft de jeugd nog een toekomst?’ Ds. H. de Haan zal in deze dienst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door de band ‘Luister en Heuver’ uit Nijverdal. We hopen je te begroeten op deze avond.

 

Week van het gebed

Van 20 – 27 januari vindt de week van het gebed  voor de eenheid plaats.

Christenen komen in deze week samen rondom het thema ‘Recht voor ogen’

om te bidden voor elkaar, de buurt, het land en de wereld.

Deuteronomium 16: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’.

 

Kerk-op-schoot

Op 27 januari ’s middags van 15.30 tot 16.00 uur in ‘de Rank’, (inloop om 15.00 uur met koffie/thee of ranja) komen onze allerjongsten weer aan bod, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom, jong en oud! Deze keer willen we nadenken over ‘de schepping’, ds. de Goeijen is aanwezig en John en Judith Tanate zullen ons weer muzikaal ondersteunen. Er wordt gecollecteerd voor de stichting Heifer. Mocht u vragen hebben of info willen neem dan contact op met Riëtte Fokkert, tel. 0546-671814 of rjfokkert@gmail.com

Hier vindt u een YouTube filmpje over de schepping en hier vindt u de folder.

Collecte Werelddiaconaat

Op 24 februari is de collecte voor het werelddiaconaat en deze is bestemd voor de actie: ‘Water staat Bengalen aan de lippen’. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Geef om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. Er worden schuilplaatsen gebouwd, evacuatieplannen opgesteld en worden mensen getraind om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en er wordt direct noodhulp geboden na overstromingen. De diaconie wil graag een bijdrage leveren aan dit project en uw gift is daarom van harte welkom!!

© 2019 Imagined