Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Netwerk Palliatieve Zorg

Het netwerk palliatieve zorg bestaat 15 jaar!

Dit wordt gevierd met een bijeenkomsten op 16 oktober a.s.

U kunt zich hiervoor opgeven. Wilt u meer lezen, ook wat de mogelijkheden van palliatieve zorg zijn, dan klikt u hier.

 

 

Najaarsrondgang

In de weken van 30 september t/m 19 oktober komen de diakenen weer bij u langs voor de najaarsrondgang. Deze keer wordt een gift gevraagd voor ‘Hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië’. Er is voor hen een programma (RBM) opgezet om hen te helpen d.m.v. medische hulpmiddelen te verstrekken of (aangepast) onderwijs te geven zodat ze de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. De diaconie wil graag een bijdrage geven, uw gift is daarom van harte welkom. Tevens kunnen de busjes van de kerktelefoon worden geleegd. Meer info via de pp van mevr. de Goeijen, klik hier.

Voort in Afrika

Op 20 oktober vertrekken Jordi, Lisanne en Elin Voort voor (hopelijk) een jaar naar Namibië. Ze gaan werken aan een project van ‘Beautiful Kidz’ in Windhoek. Ze zouden het heel fijn vinden als u en jij betrokken wilt zijn. Ze kunnen worden gevolgd o.a. via facebook en er is een website waarin ook staat hoe ze financieel ondersteund kunnen worden.

Ze geloven in de kracht van gebed, bid daarom mee!

Boodschappenactie

Op zaterdag 26 oktober van 14.00 -16.00 uur of zondagmorgen 27 oktober voor aanvang van de morgendienst ontvangt de diaconie graag uw boodschappen in de grote zaal. Uiteraard is een donatie ook welkom: er staat een collectebus of u kunt uw gift overmaken. Meer info vindt u hier.

Ontmoetingsgroep voor mensen met rouw

Op 29 oktober start deze bijeenkomst om 19.30 uur in een zaaltje van onze kerk. Begeleidster: Greet in ’t Veld. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de onkosten gevraagd, de 7 andere bijeenkomsten worden, in overleg, gepland. Voor vragen: tel: 06-49636396 of mail: grieveja.rouwbegeleiding@xs4all.nl

 

Meer info leest u hier.

Vorming en Toerusting

Op woensdag 30 oktober organiseert de interkerkelijke werkgroep ‘Vorming en Toerusting’ een themadienst m.m.v. voormalig familie- en jeugdrechter Jans Olthof. Hij wil met ons nadenken over vragen over opvoeding, de goede benadering van jongeren die vastlopen, begeleiding van ouders etc. Het belooft een zinvolle avond te worden voor jong en oud. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar en we beginnen om 20.00 uur. Iedereen die zich begaan voelt met onze jeugd, variërend van ouders tot jeugdwerkers en van sporttrainers tot professionele hulpverleners, is van harte welkom.

© 2019 Imagined