Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Paasproject kindernevendienst

Op 23 februari begint de kindernevendienst met het Paasproject, thema: ‘Ken je Mij?’ We lezen in de Bijbel dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen.
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons.

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel in de vorm van een huis met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis.
Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gevormd door ‘String-art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gespannen. Een oude techniek waarmee je mooie dingen kunt maken.
Het gekozen materiaal; hout, spijkers en draad zijn allemaal verwijzingen naar het fysieke beeld van het verlossingswerk van Christus.
De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat en die ook voor ons de rode draad is om kinderen de verhalen in woord en beeld te brengen.
De vele spijkertjes staan tevens symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

Diaconaal Project

De jaarlijkse bloembollenactie komt er weer aan!  Elk voorjaar gaan tientallen lopers langs de deuren in Den Ham om bloembollen te verkopen voor het goede doel. Het goede doel voor dit jaar is in de Oekraïne, we gaan daar aan het werk voor een aantal christelijke gemeentes in de stad Zhitomir. We hopen op jullie financiële steun zodat we daar dankbaar werk mogen verrichten. De actie staat gepland in week 9 (23-29 februari) en zal gedurende deze week van maandag tot en met zaterdag plaats vinden. Via deze weg willen we alle Hammenaren oproepen om deze actie hartelijk te ondersteunen.

 

Stille Momenten

In de periode naar Pasen worden er in de 40-dagen tijd 7 Stille Momenten georganiseerd. Op Paasmorgen vindt de Paasjubel plaats op de begraafplaats Dennenhof. Het thema van de Stille Momenten sluit aan bij de expositie van Jan Aanstoot die in diezelfde periode te zien is in het Middendorpshuis in Den Ham.

Ook dit jaar wordt tijdens de 40- dagen tijd wekelijks een Stil Moment van een half uur gehouden. Deze momenten vinden dit jaar plaats in de Hervormde Kerk te Den Ham.  De 7 Stille Momenten worden gehouden op de zes vrijdagen voor Pasen en de laatste op Witte Donderdag. Dat is dus op vrijdag 28 februari,  6, 13, 20, 27 maart,  3 april en op donderdag 9 april. Aanvang: 19.30 uur. Hier vindt u de folder.

Themadienst 8 maart

Op 8 maart om 19.00 uur zal er in de Hervormde Kerk een themadienst worden gehouden.

Het thema is ‘Gelijk ook wij vergeven……’.

Ds. Kranen uit Vriezenveen zal in deze dienst voorgaan en muzikale medewerking zal worden verleend door de ‘Jongerenband’ uit Vriezenveen.

Allen van harte welkom.

 

Boeren, burgers en buitenlui……..

Op 23 maart wordt er in ‘de Fontein’ om 20.00 uur een bijeenkomst gehouden voor iedereen. Spreker zal zijn: Alex Datema, hij is niet alleen melkveehouder, maar ook medewerker bij BoerenNatuur (www.boerennatuur.nl), zij werken aan een landbouw die landschap en natuur versterkt.

Givt

Digitaal geven met Givt

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil jij dit ook? Ga dan naar de uitleg!

© 2020 Imagined