Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Enquête Pastoraat

Vorig jaar is een enquête gehouden onder alle leden van onze kerk, op dinsdag, 5 maart, is er een tussenrapportage gepresenteerd op de kerkenraadsvergadering.

 

 

Hier kunt u de rapportage inzien.

 

 

 

 

Stille Momenten 2019

Ook dit jaar worden er door de drie gezamenlijke kerken weer de ‘Stille Momenten’ gehouden op weg naar Pasen, dit jaar in ‘de Fontein’, Marleseweg.

De 7 Stille Momenten worden gehouden op de zes vrijdagen en de laatste op Witte Donderdag: de derde op 22, daarna 29 maart, 5 en 12 april en op Witte Donderdag, die dit jaar op 18 april valt. Aanvang: 19.30 uur.
Het “moment” bestaat uit: schriftlezing, gebed, samenzang, een moment van Stilte en Passiemuziek. Hier vindt u alle info.

Het collectedoel: Gevangenenzorg Nederland; hun motto: “geloof in herstel’’.

Op paasmorgen 21 april om 08.00 uur worden ‘de stille momenten’ afgesloten met een ‘Paasjubel’ op de Algemene Begraafplaats ‘Dennenhof’, hier vindt u meer info.

Hartelijk welkom. We hopen van harte dat de Stille Momenten en de Paasjubel u en ons helpen om echt op weg naar Pasen 2019 te gaan en een nieuw begin te maken.

Concert Hakiko en Bazieoband

Op 23 maart geeft Hakiko samen met de ‘Bazieoband’ uit Ommen (een band met mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking) een concert om 19.00 uur.

Het belooft een feestelijke avond te worden waarbij er veel bekende liederen gespeeld en gezongen worden.

Noteert u de datum alvast in uw agenda! Om de poster in groot formaat te zien, klik hier.

Graag tot ziens op zaterdagavond 23 maart! 

Kerk op schoot

Op zondagmiddag 24 maart wordt er om 15.30 uur in ‘de Rank’ weer een ‘kind op schoot dienst’ gehouden. Er wordt gestart om 15.00 uur met een inloop met koffie, thee, ranja en ………..heerlijke cupcakes, de dienst begint om 15.30 uur en zal rond 16.00 uur afgelopen zijn. Het paasverhaal zal verteld worden, kinderen die dat willen mogen een ‘buxustakje’ meenemen naar de dienst, die wil men dan gaan gebruiken. De dienst wordt dan wel speciaal voor de jongere kinderen georganiseerd, maar iedereen, van jong tot oud is van harte welkom! Meer info nodig? Riëtte Fokkert, tel 671814 of rjfokkert@gmail.com

Thema-avond ‘Boeren met ontzag’

Op 25 maart om 20.00 uur in ‘de Rank’ wordt er een interkerkelijke thema-avond gehouden ‘Boeren met ontzag’: dhr. Wim Schipper heeft het boekje met die titel geschreven en vanuit zijn geloofsovertuiging als christen kon hij zich niet meer vinden in de huidige manier van landbouw. Hij gaat het boek bespreken en uitleggen hoe je als christen nog agrariër kunt zijn in de huidige maatschappij. Een groep die agrariër is of affiniteit heeft met de landbouw heeft, samen met ds. de Goeijen, erover nagedacht en Wim Schipper uitgenodigd. Hebt u ook belangstelling in dit thema dan bent u van harte uitgenodigd!

Jeugddienst 31 maart

Op zondagavond 31 maart om 19.00 uur is er een jeugddienst waarin ds. Johan Otten uit Wierden hoopt voor te gaan.

Het thema van de dienst is: ‘Waarom zou je Jezus volgen?’

Muzikale medewerking wordt verleend door de praiseband uit Wierden.

Wil je je voorbereiden op deze dienst? Bekijk dan de film ‘Evan Almighty’ op Netflix!

Uitnodiging Zomerkamp

Je kunt je vanaf 2 april 19.00 uur weer opgeven voor de zomerkampen. Het Zomerkamp: leeftijd 9 t/m 12 jaar, (groep 5 t/m 8) gaat van 15  t/m 20 juli naar ‘de Haverkamp’ (Hengelo, GLD); kosten € 70,- per kind; het Zomerkamp +: leeftijd 13 t/m 16 jaar, (VO klas 1 t/m 4) gaat naar ‘Klonie’  (Ellertshaar, DR); € 70,- per kind: motto: ‘niet omdat het moet, maar omdat het kan’. De uitnodigingen liggen bij de ingang op de leestafel. Ziehier de hele ppt.

Kijk op www.zomerkampdenham.nl

Gezamenlijk inlegvel Kerkbladen

We hopen, als drie kerken uit Den Ham, in september samen het nieuwe seizoen te starten. Bij het kerkblad wat dan uitkomt zal een inlegvel zitten waarop een overzicht staat van alle activiteiten per kerk. Hierdoor krijgen we,  over de kerkmuren heen, een goed beeld van wat er het hele jaar georganiseerd wordt in de kerken van ons dorp en kan iedereen kiezen wat hem of haar aanspreekt. Hierbij de oproep aan alle commissies, clubs, groeigroepen, kringen, verenigingen enz. om hun activiteiten kort samen te vatten en contactgegevens en eventuele data door te geven, graag voor 1 april a.s. aan Riëtte Stokreef, kerkblad@gkdenham.nl

Handboekje 2019/2020

Het is de bedoeling dat er eind juni een nieuw handboekje uitgedeeld wordt. Mochten er daarom nog wijzigingen zijn wat betreft clubs, commissies, groeigroepen, verenigingen, kringen o.i.d. zou u/je dit dan door willen geven aan Jenny Meijer, (janenjenny@outlook.com)? Graag doorgeven voor 1 april a.s. dan zal zij de wijzigingen meenemen in het nieuw te verschijnen handboekje.

 

 

Kledingbeurs Diaconaal Project

Op vrijdag 12 april van 18.30 -21.30 uur en zaterdag 13 april van 9.30 – 12.00 uur wordt er weer de jaarlijkse ‘zomer’kledingbeurs gehouden in ‘de Rank’. Wilt  u komen helpen, kom dan vrijdag om 10.00 uur en/of zaterdag om 13.00 uur! Meer info nodig? bel G. Smit, 0546-562439.

Kledingbeurs voor Diaconaal Project Den Ham

© 2019 Imagined