Logo Protestante Kerk Nederland

Liturgie

Orde van dienst van 7 juni om 10.00 uur 

Uitgewerkte orde van 7 juni om 10.00 uur

Orde van dienst van 7 juni om 19.00 uur 

Uitgewerkte orde van 7 juni om 19.00 uur

—————————————————————————————————————————————————————

Mededeling van het moderamen, 22 maart 2020

We leven in onzekere tijden. Het dagelijks leven van bijna iedereen is op de één of andere wijze stilgezet. Anderen moeten harder werken dan ooit te voren. Of misschien ben je zelf ziek en/of getroffen door het coronavirus.

Als gemeente van Jezus Christus willen we ervoor iedereen zijn, christen of niet-christen. Naastenliefde heet dat. We geloven dat bij alle onzekerheid, één ding zeker is: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Psalm 46:2)

Heb je hulp, troost of een luisterend oor nodig of wil je een oproep doen om aandacht voor een ander te vragen, schroom dan niet en laat het ons weten.

Email: scriba@gkdenham.nl

Of bel één van ons:

Ds. van Hornsveld (predikant Gereformeerde Kerk) 0546 603829;

Rijk van Beek (voorzitter Gereformeerde Kerk) 06 25061988;

Auke Koops van ’t Jagt (oud-voorzitter) 06 558776447;

Maaike Rodenboog (jeugdouderling) 06 50604172;

Gerrit Kuiper (voorzitter diaconie) 06 12992012;

Hans Ridderinkhof (voorzitter kerkrentmeesters) 06 11863837;

Janneke Kroese (scriba) 06 12315801

 

Mededeling van het moderamen, 20 maart 2020

Zusters en broeders

We maken ongekende tijden door. De afgelopen dagen hebben de ontwikkelingen elkaar in een razendsnel tempo opgevolgd. In overleg met de andere Hammer kerken hebben we zo goed als mogelijk daar op proberen te reageren door berichtgeving op onze website en aan de ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en pastoraal medewerkers).

Online kerkdiensten

Komende zondagen, D.V. zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april zullen er ook geen kerkdiensten worden gehouden in onze kerk. We volgen het advies van het RIVM en de PKN. De ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ook alle activiteiten en bijeenkomsten, in ieder geval tot en met 6 april, geen doorgang vinden. Wel zal een korte dienst’ via www.kerkomroep.nl worden uitgezonden. Komende zondag 22 maart en 5 april is onze kerk aan de beurt. Deze ‘diensten’ worden, net als vorige week, uitgezonden om 10.00 uur. ’s Avonds om 19.00 uur wordt er een eerdere kerkdienst of zangdienst uitgezonden. Komende zondag is dat de zangdienst van 13 oktober van het afgelopen jaar. De 29ste maart wordt verzorgd door de Hervormde Gemeente. Deze diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Berichtgeving over de komende zondagen: www.gkdenham.nl

Verbonden blijven

We hopen door verschillende maatregelen met elkaar verbonden te kunnen blijven. Een feit is, dat velen van ons in huis blijven en we komen elkaar minder tegen. Dat is onwerkelijk. Voor ons allemaal. En dat terwijl dit een tijd is die ongetwijfeld ook gepaard gaat met zorgen, waarbij de één zich meer zorgen zal maken dan de ander. Of het nu is over onze eigen gezondheid, die van onze naasten, over het organiseren en omgaan met een andere thuissituatie, zorgen over wegvallend inkomen, of over hoe vast te vasthouden aan “geloof, hoop en liefde” in deze onwerkelijke situatie. Juist nu is het daarom extra belangrijk om het contact met God en met elkaar te zoeken en oog te hebben voor elkaar. Vanuit naastenliefde, vanuit menselijke betrokkenheid. En dat vraagt extra aandacht. Want het gewone contact – in de kerkdiensten, koffie drinken met elkaar na de dienst, (groot)huisbezoeken, gespreksgroepen, vergaderingen – we zullen het in ieder geval de komende weken moeten missen.

Oproep

Onze oproep: heb oog voor elkaar, telefoneer, mail, of bel met Skype/FaceTime, stuur een kaartje of brief. Heb het niet alleen over ‘koetje en kalfjes’, maar praat ook van mens tot mens met elkaar en vraag ‘hoe iemand zich voelt’ en ‘wat deze tijd voor hem of haar betekent’. Het is juist die betrokkenheid die ons als christenen bindt. Laten we hierin het voorbeeld van Jezus volgen en zo elkaar zo goed mogelijk vast zien te houden. Kijk om naar elkaar en blijf verbonden in Hem! Het is Zijn Geest die in ons woont die ons met Hem verbindt.

Klankbord

Komende tijd zullen de gebruikelijke gezamenlijke bijeenkomsten niet kunnen plaatsvinden. Ervaar je bepaalde zorgen of heb je behoefte aan een klankbord vanuit pastoraal oogpunt laat het telefonisch of via mail weten aan ds. van Hornsveld, je wijkouderling, diaken of pastoraal medewerker (zie hiervoor het Handboekje van onze kerk).

Soms helpt al een ‘goed gesprek’. En hoe onwennig dat misschien is, ook een telefonisch uitgesproken gebed voor je situatie behoort tot de mogelijkheden. Voor knelpunten kunnen we ook samen op zoek gaan naar een oplossing. Schroom niet de hulp in te roepen van je naaste. We hebben als kerk een diaconale hulpdienst, die is bereikbaar via de wijkdiaken maar ook rechtstreeks. Daarvoor verwijzen we naar de tekst van de diaconale hulpdienst in het laatste kerkblaadje en naar de website www.gkdenham.nl/nieuws

We vinden het belangrijk er voor elkaar te kunnen zijn om – met elkaar! – de komende tijd, in bijzondere omstandigheden, de goede dingen te doen. We zijn weliswaar op afstand van elkaar, maar we staan niet alleen, maar zijn verbonden in Hem.

Maranatha, namens het moderamen

Rijk van Beek

NB. Een oproep aan alle gemeenteleden om je emailadres door te geven aan je ouderling of pastoraal medewerker. Voor hun emailadres, zie het Handboekje van onze kerk.

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Psalm 46:2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Imagined