Logo Protestante Kerk Nederland

Gospeldienstcommissie

De gospelzangdienstcommissie probeert door middel van muziek en zang mensen dichter bij God te brengen. Er wordt 4x per jaar een gospeldienst gehouden, al dan niet met een spreker, met een gevarieerd aanbod, waarbij ruimte is voor samenzang o.l.v. een band of combo; we gaan voor laagdrempelige diensten, iedereen is welkom!

De band of het koor dat is uitgenodigd, verzorgt meestal de dienst. Maar ook de gemeenteleden zingen liederen uit diverse bundels. Afwisselend verzorgt een predikant de korte overdenking.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Toby Drost, Bertjan Groen, Marjanne Kremer-Olsman, Riëtte Stokreef en Karen Laarman.

Wanneer en waar?

De gospeldiensten worden in 2019 gehouden, onder voorbehoud, 29 september en 22 december.

Weet je welkom!

De gospelzangdienstcommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de WOJ. (Zie WOJ en spelmiddagcommissie.)

Contactadres:
Marjanne Kremer
0546-432467
email: kremermarjanne@gmail.com

 

© 2019 Imagined