Logo Protestante Kerk Nederland

Gospeldienstcommissie

De gospelzangdienstcommissie probeert door middel van muziek en zang mensen dichter bij God te brengen. Vier keer per jaar is er een laagdrempelige zangdienst voor zowel jong als oud. De band of het koor dat is uitgenodigd, verzorgt meestal de dienst. Maar ook de gemeenteleden zingen liederen uit diverse bundels. Afwisselend verzorgt in een gecombineerde gospeldienst een predikant de korte overdenking.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Toby Drost, Bertjan Groen, Marjanne Kremer-Olsman, Riëtte Stokreef en Karen Laarman.

Wanneer en waar?

De laatste gospeldienst in 2018 wordt gehouden op 23 december. De aanvang is om 19.00 uur. Locatie: Gereformeerde kerk, Ommerweg 27, Den Ham.

Weet je welkom!

De gospelzangdienstcommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de WOJ. (Zie WOJ en spelmiddagcommissie.)

Contactadres:
Toby Drost
tel. 0546-672894
email: gospeldienst@gkdenham.nl

 

© 2018 Imagined