Logo Protestante Kerk Nederland

Thuisfrontcommissie zendeling Azië

Deze commissie is de schakel tussen het zendingswerk in Azië en onze kerkelijke gemeente. Namens onze kerk hebben we een zendingswerker in Azië. Doel van de thuisfrontcommissie is om informatie over het zendingswerk in Azië door te geven, via nieuwsbrieven, gebedsbrieven en tijdens kerkdiensten. Tenslotte is de Thuisfrontcommissie actief voor de financiële ondersteuning.

Contactadres:
Maaike Rodenboog
e-mail: maaikerodenboog@gmail.com

 

© 2019 Imagined