Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

5x blij (zijn en worden): 1. geld verzamelen voor diaconale projecten; 2. blije gever worden, omdat overtollig bezit een herbestemming krijgt; 3. blij omdat spullen niet in de grijze container komen (ook goed voor het milieu!); 4. blij omdat je iets leuks kunt kopen voor weinig geld; 5. blij omdat we als Hammenaren samenbindend bezig zijn. Hoe kan die blijheid worden bereikt? Door het pand aan Dorpsstraat 11 aan te kopen en er een kringloopwinkel van te maken. Hiervoor zijn we op zoek naar geld…… we zoeken naar mensen die tegen 2 % rente voor 10 jaar € 1000,- (of meer) willen uitlenen, maar ook giften zijn van harte welkom. Voor meer informatie, een toezegging voor lening of gift kunt u contact opnemen met Hennie Kottier, Smitstraat 11, tel. 672746 of 06-17733975.

© 2021 Imagined