Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Back to normal!

In de jeugddienst van 4 september j.l. waren twee jongeren van het ‘Jongerenpanel Twenterand’ aanwezig die ook iets vertelden. Dit panel wil de belangen behartigen van jongeren in onze burgerlijke gemeente. Mochten er mensen zijn die nog eens met (één van) hen willen spreken en/of tips aan hen door willen geven, dan staan zij daar voor open. Info dus bij Mike Dogger (doggermike@gmail.com) (06-45639180) en Renske Zomer (renskezomer@gmail.com) (06-17948165)

© 2022 Imagined