Logo Protestante Kerk Nederland

Bijbelkring het Liefferdinck

In samenwerking met de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt wordt eens per twee weken op donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur een Bijbelkring gehouden voor de bewoners van verzorgingstehuis het Liefferdinck en de bijbehorende aanleunwoningen. De Bijbelkring wordt voorbereid door vrijwilligers vanuit de drie kerken. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Contactadres:
J. Voortman
0548-681254

© 2021 Imagined