Logo Protestante Kerk Nederland

Beamer

beamteamSinds 2009 maakt de gemeente tijdens de erediensten gebruik van de beamer. Tijdens het zingen en bij de schriftlezing verschijnen de liederen en tekstgedeelten op het scherm. Voor de dienst worden de afkondigingen getoond. Op die manier wordt de betrokkenheid bij de dienst vergroot. Soms wordt een collectedoel verduidelijkt met een diavoorstelling of wordt een illustratie vertoond bij het thema van de preek.

Er is een enthousiast beamerteam, waarvan Henk Reefhuis de contactpersoon is.

H. Reefhuis
Stobbelaarweg 4
Egede
beamteam@gkdenham.nl
 
De kopij voor de beamer moet op vrijdagmiddag binnen zijn, aanleveren in een Word-tekstverband of PowerPointpresentatie.

© 2021 Imagined