Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Gospeldienst

Zondagavond 22 mei om 19.00 uur is er weer een gospeldienst in onze kerk. Deze dienst wordt geheel verzorgd door ‘Power’ uit Wierden, een enthousiaste groep jonge christenen die door middel van muziek het evangelie van God wil uitdragen. “Muziek is een ontspannen bezigheid en een manier om samen ons geloof te beleven. Door de liederen die we zingen en de manier waarop we met elkaar omgaan, willen we God eren en Zijn liefde uitstralen naar de mensen om ons heen. Wij geloven dat God de kracht van ons koor is en dat Hij door ons, ‘gewone’ mensen, wil laten zien wie Hij is.”
Het thema van deze dienst is “Geloof jij het nog?” Er gebeuren zoveel dingen om ons heen, dat we God niet altijd meer zien en vaak vertrouwen we op onze eigen kracht. Hierover horen we in deze dienst meer.  ‘Power’ zal meerdere liederen ten gehore brengen en ook zullen we samen met hen gaan zingen.
Iedereen is van harte welkom en we vinden het fijn om u ook deze keer weer te ontmoeten bij onze gospelzangdienst!

© 2022 Imagined