Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Openluchtdienst

De openluchtdienst dit jaar zal plaatsvinden in de feesttent van ‘VVV Den Ham’ aan de Rohorst op 26 juni om 18.30 uur.

Voorganger is ds. N.H. de Graaf en het thema van de dienst is: ‘Ik ga op reis en neem mee……………de Heer!’

Er zal veel muziek zijn: het kinderkoor van ‘de Smithoek’ en het koor ‘El Shaddai’ zullen medewerking verlenen.

De interkerkelijke evangelisatiedienst heet u dan ook van harte welkom!

 

© 2022 Imagined