Logo Protestante Kerk Nederland

Wijkcontactdames

Binnen onze kerk zijn zo’n 20 wijkcontactdames actief in de verschillende wijken. Zij ondersteunen de diakenen bij hun werk. Doel is het onderlinge medeleven gestalte te geven. Vooral zieken, nieuw ingekomenen en ouderen laten ze merken ‘we zien je, we zijn blij met je en we leven met je mee’!

Vanaf 2021 wordt de wijkstructuur zo zoetjes aan veranderd in ‘markes’ en ‘noabers’, let voor info op het kerkblaadje.

Vaste taak is bijvoorbeeld het bezorgen van de bloemen, die in de wekelijkse kerkdienst met een groet van de gemeente beschikbaar worden gesteld. Ook brengen ze de Startkrant rond en gaan ze op pad om de enveloppen van de actie kerkbalans op te halen. Daarnaast doen ze bezoekwerk aan vooral de oudere gemeenteleden en langdurig zieken. Wie 75 jaar wordt krijgt van de wijkcontactdame een bloemetje. De 80-jarigen (en ouder) krijgen jaarlijks een kerstattentie van de kerk aangeboden.

Contactadres:
Mw. L. Olsman-Willems,
Ommerweg 65
tel. 0546 – 671442

© 2021 Imagined