Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Samen aan de slag met #Durfte

De jeugdouderlingen en het catechese team vroegen zich af: Hoe kun je jong en oud in de gemeente meer en anders met elkaar in contact brengen? Zou het helpen om contact te maken met gemeenteleden van verschillende leeftijden die dezelfde passie of talenten hebben?

Wat is de bedoeling: Jong en oud betrekken bij bijvoorbeeld zingen, de natuur ingaan, een goede film kijken samen of een kunstwerk maken. Jongeren van de catechisatie 12-14 jaar organiseren voor én met gemeenteleden met dezelfde interesses een activiteit aan de hand van hun eigen interesse. We noemen het #Durfte. En iedereen kan meedoen.
De jongeren hebben in maart nagedacht over hun talenten en willen als het nieuwe catechisatieseizoen weer opstart in oktober voor en met gemeenteleden een activiteit bedenken met betrekking tot bv. tuin/dier/natuur, bakken/koken, zingen/muziek en techniek.
We willen hiermee bereiken dat alle gemeenteleden, van jong tot oud, zich betrokken voelen bij elkaar. Daarnaast willen we een gemeente zijn die, gedreven door het enthousiasme en talenten van de leden, elkaar ontmoet.

Tijdens een #Durfte activiteit gaat het om drie dingen:
1) de gezamenlijke interesse,
2) iets leren over de Bijbel en
3) iets hiervan laten zien of doen voor de gemeente.
Verdere informatie volgt aan het begin van het nieuwe seizoen. We hopen hiermee op een andere manier elkaar in de gemeente te ontmoeten.

© 2021 Imagined