Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Startzondag 25 september

Nu lijkt het nog ver weg. Na de zomervakantie is het plotseling al heel snel: de Startzondag van de drie Hammer kerken op zondagmiddag 25 september. Maar de voorbereidingen zijn goed op gang en de vergunning bij de gemeente Twenterand is aangevraagd. Opnieuw zullen op en rond de Brink allerlei activiteiten worden georganiseerd zo tussen 15.00 en 18.00 uur. Een beetje vergelijkbaar met de opzet van de Startzondag van vorig jaar. Niettemin zullen sommige activiteiten er wat anders uitzien.
Hoogtepunt zal zijn de gezamenlijke dienst (hopelijk) in de open lucht vanaf 18.00 uur. Daarvoor is onder meer de gezamenlijke evangelisatiecommissie ingeschakeld. Daar omheen zullen we onder meer de aandacht richten op kinderen, jongeren en op jonge gezinnen in onze gemeenten. Springkussens zullen bij goed weer niet ontbreken. En als het minder goed weer is, bekijken we hoe we het programma kunnen aanpassen en meer dingen ‘onder dak’ kunnen laten plaats vinden, ook proberen we iets uit de contreien van Namibië in de dienst uiteen te zetten.
De middag en vooravond staan onder het motto ‘samen eten, samen aan tafel’. Dat wordt gekoppeld aan het komende jaarthema van de PKN-gemeenten. Er kan verder vanaf een uur of half vier worden gewandeld in de vorm van een zogenaamde ‘Emmaüs-wandeling’. Samen aan tafel…..en op een feestelijke tafel horen bloemen, daarom deze vraag van de ‘bloemendames van de 3 gemeenten’; wilt u deze zomer glazen potten verzamelen, denk aan jam-, groente- of appelmoespotten?? Deze potten mogen schoon en zonder etiket ingeleverd worden bij Herma Kolkman, Marianne Veurink of Gerda Podde.

© 2022 Imagined