Logo Protestante Kerk Nederland

Startpagina

Hartelijk welkom op onze site!

De eerstkomende diensten zijn op 3 oktober om 09.30 uur en gezamenlijk om 19.00 uur.

Vanaf 25 september worden de landelijke regels versoepeld. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Dit willen we vertalen naar de volgende regels:

1.  We gebruiken de kerkzaal; de nevenruimtes komen pas beschikbaar als er niet voldoende plaats is om iedereen van een  zitplaats op afstand te voorzien.

2.  In de kerk houden we afstand, dat wil zeggen dat er nog steeds een bank leeg is, tussen twee bezette banken.

3.  Twee dienstdoende ambtsdragers leiden alles in goede banen, vergelijkbaar met hoe dat de afgelopen tijd ook is gedaan.

4.  Registratie voor de dienst is niet meer nodig, iedereen kan komen mits hij/zij zich houdt aan de basisregels:

o    Was regelmatig je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst

o    Houd afstand

o    Blijf thuis bij klachten

o    Hoesten en niezen in je elleboog   

5. De kinderen van de nevendienst gaan niet langer direct bij binnenkomst naar de grote zaal maar, zoals voorheen, eerst met de ouders in de kerkzaal zitten.

6. De kinderen bij de oppas kunnen na het lied na de preek door hun ouders worden opgehaald, zodat zij er ook bij zijn bij de zegen.

7. In de kerk wordt voldoende geventileerd.

8. Jassen nemen we nog steeds mee naar de zitplaats.

9. Vanaf zondag 26 september kunnen we ook weer koffiedrinken na de dienst, hier gelden opnieuw de basisregels.

In de kerk geweest en positief getest

Mocht u op zondag in de kerk zijn geweest en binnen vijf dagen na de dienst positief getest worden op het Covid-19 virus wilt u dit dan melden bij de scriba (scriba@gkdenham.nl) In overleg met u zoeken we uit wie bij u in de buurt hebben gezeten en of het nodig is om gemeenteleden te waarschuwen.  

We hopen natuurlijk, dat mocht u klachten hebben, u dan niet naar de kerk te komt en thuis blijft, zoals de basisregels voorschrijven.

Op deze manier proberen we toch elkaar weer meer te ontmoeten en de ruimte te gebruiken die de regels ons geven. Met in ons achterhoofd dat het virus niet weg is, maar dat we het ook nodig hebben om gemeente te zijn met elkaar.

——————————————————————————————————-

U kunt onze diensten bekijken, beluisteren of terugzien via kerkdienstgemist, vanwege oplopende kosten kunt u vanaf heden de kerkdiensten nog gedurende één week terugkijken.

U kunt ook de app downloaden van kerkdienstgemist.nl, zowel voor iOs (via uw Iphone of Ipad) als voor Android.
Dan kunt u via Chromecast de dienst op uw tv meemaken.

De diensten van de Hervormde Gemeente zijn via deze kerkdienstgemist

De diensten van de GKV, de Fontein, zijn via deze kerkdienstgemist

Er wordt elke 2 weken een Thuisdienst gehouden, u vindt ze op YouTube onder ThuisdienstDenHam

———————————————————————————————————

Uitleg over de nieuwe structuur van het pastoraat met ‘markes’ en ‘noabers’ vindt u onder de pagina: pastoraat & gemeenteopbouw.

————————————————————————————————————————

De Gereformeerde Kerk van Den Ham maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een gemeenschap van mensen die gegrepen zijn door de blijde boodschap van Jezus Christus. En u en jij zijn er van harte welkom!

We verlangen ons toe te wijden aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat dat betekent hebben we samengevat in een ‘mission statement’:

We verlangen, geleid door de Heilige Geest en gehoorzaam aan Gods Woord, …

– als leden van het lichaam van Christus elkaar in liefde te dienen en op te bouwen;

 – de Here te aanbidden, te eren en te dienen;

 – te werken aan de vorming van gemeenteleden tot discipelen

 – ons licht te laten schijnen in de wereld door het doen van goede werken en door anderen in   aanraking te brengen met Jezus Christus.

zonnepanelen

 

Wij aanvaarden de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Kerkenraad en gemeente hebben gekozen voor een confessionele / evangelische identiteit. We willen ons houden aan het belijden van de kerk. De trouw aan de belijdenis gaat samen met openheid voor evangelische vernieuwing.

 

© 2021 Imagined