Logo Protestante Kerk Nederland

Startpagina

Hartelijk welkom op onze site!

De eerstkomende diensten zijn op 30 januari om 10.00 uur en om 19.00 uur.

De persconferentie van 14 januari heeft ons als kerkenraad doen besluiten om vanaf zondag 23 januari de HK open te stellen voor gemeenteleden van de drie kerken. De diensten worden ook online aangeboden, waarbij het nog steeds geldt dat we liever willen dat mensen thuis kijken dan naar de kerk komen. Maar voor de mensen voor wie het echt belangrijk is om toch fysiek de dienst mee te maken, kan dat in de hervormde kerk. Er wordt de 23e ook oppas- en kindernevendienst aangeboden in de Rank. Uiteraard volgen we de RIVM-regels.
Op 25 januari is er een nieuwe persconferentie en dan spreken de moderamina elkaar weer om verdere afspraken te maken. 
We nemen deze maatregelen vanuit de zorg voor elkaar en in de hoop dat we snel weer elkaar in ons kerkgebouw kunnen ontmoeten. 

———————————————————————————————————–

U kunt onze diensten bekijken, beluisteren of terugzien via kerkdienstgemist, vanwege oplopende kosten kunt u vanaf heden de kerkdiensten nog gedurende één week terugkijken.

U kunt ook de app downloaden van kerkdienstgemist.nl, zowel voor iOs (via uw Iphone of Ipad) als voor Android.
Dan kunt u via Chromecast de dienst op uw tv meemaken.

De diensten van de Hervormde Gemeente zijn via deze kerkdienstgemist

De diensten van de GKV, de Fontein, zijn via deze kerkdienstgemist

Er wordt elke 2 weken een Thuisdienst gehouden, u vindt ze op YouTube onder ThuisdienstDenHam

———————————————————————————————————

Uitleg over de nieuwe structuur van het pastoraat met ‘markes’ en ‘noabers’ vindt u onder de pagina: pastoraat & gemeenteopbouw.

————————————————————————————————————————

De Gereformeerde Kerk van Den Ham maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een gemeenschap van mensen die gegrepen zijn door de blijde boodschap van Jezus Christus. En u en jij zijn er van harte welkom!

We verlangen ons toe te wijden aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat dat betekent hebben we samengevat in een ‘mission statement’:

We verlangen, geleid door de Heilige Geest en gehoorzaam aan Gods Woord, …

– als leden van het lichaam van Christus elkaar in liefde te dienen en op te bouwen;

 – de Here te aanbidden, te eren en te dienen;

 – te werken aan de vorming van gemeenteleden tot discipelen

 – ons licht te laten schijnen in de wereld door het doen van goede werken en door anderen in   aanraking te brengen met Jezus Christus.

zonnepanelen

 

Wij aanvaarden de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Kerkenraad en gemeente hebben gekozen voor een confessionele / evangelische identiteit. We willen ons houden aan het belijden van de kerk. De trouw aan de belijdenis gaat samen met openheid voor evangelische vernieuwing.

 

© 2022 Imagined