Logo Protestante Kerk Nederland

Startpagina

Hartelijk welkom op onze site!

De eerstkomende diensten zijn op 27 september om 09.30 en 19.00 uur

Er kan nu altijd gekeken worden via onze eigen kerkdienstgemist

U kunt ook altijd luisteren, terugzien of downloaden in de loop van de week.

Aanmelden kerkbezoek

Handleiding aanmelden kerkbezoek

 

————————————————————————————————————————-

U kunt onze diensten bekijken, beluisteren of terugzien via kerkdienstgemist

De diensten van de Hervormde Gemeente zijn te vinden op kerkdienstgemist

De diensten van de GKV, de Fontein, zijn ook via kerkdienstgemist

——————————————————————————————————-

De Gereformeerde Kerk van Den Ham maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een gemeenschap van mensen die gegrepen zijn door de blijde boodschap van Jezus Christus. En u en jij zijn er van harte welkom!

We verlangen ons toe te wijden aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat dat betekent hebben we samengevat in een ‘mission statement’:

We verlangen, geleid door de Heilige Geest en gehoorzaam aan Gods Woord, …

– als leden van het lichaam van Christus elkaar in liefde te dienen en op te bouwen;

 – de Here te aanbidden, te eren en te dienen;

 – te werken aan de vorming van gemeenteleden tot discipelen

 – ons licht te laten schijnen in de wereld door het doen van goede werken en door anderen in   aanraking te brengen met Jezus Christus.

zonnepanelen

 

Wij aanvaarden de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Kerkenraad en gemeente hebben gekozen voor een confessionele / evangelische identiteit. We willen ons houden aan het belijden van de kerk. De trouw aan de belijdenis gaat samen met openheid voor evangelische vernieuwing.

 

© 2020 Imagined