Logo Protestante Kerk Nederland

Gospeldienstcommissie

De gospelzangdienstcommissie probeert door middel van muziek en zang mensen dichter bij God te brengen. Er wordt 4x per jaar een gospeldienst gehouden, al dan niet met een spreker, met een gevarieerd aanbod, waarbij ruimte is voor samenzang o.l.v. een band of combo; we gaan voor laagdrempelige diensten, iedereen is welkom!

De band of het koor dat is uitgenodigd, verzorgt meestal de dienst. Maar ook de gemeenteleden zingen liederen uit diverse bundels. Afwisselend verzorgt een predikant de korte overdenking.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Marjanne Kremer-Olsman, Dorien Kleinjan, Inge de Hoop, Riëtte Stokreef en Karen Laarman.

Wanneer en waar?

In 2024 is de planning de diensten te houden op 25 februari, 6 oktober en 22 december, uiteraard onder voorbehoud.

Weet je welkom!

De gospelzangdienstcommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de WOJ. (Zie WOJ en spelmiddagcommissie.)

Contactadres:
Marjanne Kremer
0546-432467
email: kremermarjanne@gmail.com

 

© 2024 Imagined