Logo Protestante Kerk Nederland

Gespreksgroepen & verenigingen

“Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen;onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u ingeeft” Kol 3:16

De bovenstaande tekst geeft weer wat het doel van een vereniging of kring kan zijn. De volle rijkdom van Christus’ woorden ontdekken door er sámen naar te luisteren en over te spreken. Kenmerkend in de genoemde tekst en in een vereniging is het woordelkaar. In een vereniging of kring komt het tot ontmoetingen van mens tot mens. Er groeit vertrouwen en vaak ook vriendschap, er wordt een stukje christelijke gemeenschap beoefend. En zo komt het tot gebed, dankzegging en een loflied!

© 2024 Imagined