Logo Protestante Kerk Nederland

Liturgie

Orde van de 1e Pinksterdagdienst van 23 mei om 09.30 uur

Orde van de 1e Pinksterdagdienst van 23 mei om 19.00 uur

Uitgewerkte orde van de avonddienst om 19.00 uur

Orde van de 2e Pinksterdagdienst van 24 mei om 10.00 uur

————————————————————————————-

Protocol Corona Gebruiksplan.

——————————————————————————————————————————–

Laatste nieuws van de kerkenraad:

Terugblik 2020 middels jaarrekeningen en jaarverslagen.

In de kerkenraadsvergadering van 2 maart 2021 zijn de jaarrekeningen van de Kerk, de Stichting, de Zending en de Diaconie naast het jaarverslag van de Diaconie vastgesteld. Ook in 2021 moeten we als kerkenraad afzien van een bespreking van deze terugblik over 2020 tijdens een gemeenteavond in de kerk. Natuurlijk hebt u als gemeente recht om een terugblik over 2020.

We (Kerk, Stichting, Zending en Diaconie) zorgen er voor dat de jaarrekeningen en de jaarverslagen op de website van de kerk komen te staan, via deze weg kunt u als  gemeentelid kennis nemen van de stand van zaken op het financiële vlak en verdere zaken.

Klik hier voor de jaarrekening van de kerk

Klik hier voor de jaarrekening en het jaarverslag van de diaconie:

Als u als gemeentelid vragen hebt over een van de genoemde documenten dan kunt contact zoeken met:

De diaconie jaarrekening: Gerrit Jansen:

mobiel nummer: 06-31930379

mail: gerritvandecentra@outlook.com

Het diaconie jaarverslag: Janny Nieuwerth

mobiel nummer: 06-40654137

mail: janny.nieuwerth@gmail.com

Klik hier voor de jaarrekening van de stichting:

De kerk en de stichting: Hans Ridderinkhof:

mobiel nummer: 06-11863837

mail: h.ridderinkhof@outlook.com 

Klik hier voor de jaarrekening en het jaarverslag van de zending:

De zending jaarrekening: John Tanate:

mobiel nummer:06-22385358

mail: johntanate@hotmail.com

Het zending jaarverslag: Hanneke Nijzink

mail: nijzinkhanneke@gmail.com

Namens de Kleine Kerkenraad GerritJH Kuiper

————————————————————————————————————————————-

Zilveren Ambtsjubileum: Ds. Robert van Hornsveld.

Op donderdag 4 februari vierde ds. Robert van Hornsveld, predikant van de Gereformeerde Kerk te Den Ham, zijn zilveren ambtsjubileum. De voorzitter van de kerkenraad, Rijk van Beek en de scriba, Janneke Kroese, brachten hem de felicitaties over namens de gemeente. Dit gezellig met koffie en gebak in een zaaltje van de kerk. Uiteraard bleven zij op gepaste afstand, wat natuurlijk niet gold voor Robert en zijn echtgenote Erna. 😊

Vanuit de gemeente waren die ochtend al vele kaartjes en felicitaties binnengekomen. Ook werd er een liturgisch bloemstuk bezorgd namens de gehele gemeente. Een “kunstwerkje” met bijpassende tekst:

25 witte rozen in verschillende lengtes met diverse groene bladeren/takjes, 25 bijzondere jaren met up en downs vol verscheidenheid zowel in uw persoonlijke/gezinsleven en aan meerdere kerkelijke gemeenten die u hebt gediend.

De 25 witte rozen symboliseren de 25 jaar liefde voor ‘t ambt, geestelijke puurheid en waardig ten aanzien van God en van elkaar; het witte gipskruid geeft de flow van het leven aan. De olijftakjes zijn een teken van vrede, verzoening en hoop voor de toekomst. De klimop verwijst naar vertrouwen in God en de verbondenheid met elkaar; de bladeren van de vingerplanten geven aan dat u 25 jaar op handen wordt gedragen.

Ontvang door middel van deze “Liturgische Bloemschikking” een hartelijke felicitatie van alle gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk. In deze felicitatie betrekken wij ook van harte uw gezin. Als gemeente wensen wij u en uw gezin een fijne/gezegende dag toe en hopen dat u nog vele jaren met uw gaven de kerk en gemeente mag dienen in woord en schrift. Hartelijke groet, van alle gemeenteleden

Robert vertelde tijdens het koffiemoment over zijn ervaringen: hoe hij begon als 29-jarige. Fijne tijden als predikant en ook lastige perioden die voorbijkwamen. Dat hij zich gesteund weet door zijn gezin en bovenal door de Heer. Dankbaar voor de kracht die hem in de loop der jaren is gegeven. De vreugde om zijn werk in de gemeente te mogen doen en ook te genieten van de plek waar zij nu wonen. (Robert werkt graag als ontspanning in de tuin van de pastorie, en dan liefst het grove werk 😊).

Door de voorzitter werd aan Robert nog het volgende “toegedicht”:

Beste Robert

25 jaar ga jij al mee
“Gewoon” als dominee.
Je preekt en deelt met mensen hun lot
Centraal staat bij jou altijd het woord van God.

Je vertelt over de liefde van Hem
Dit vaak met passie in je stem.
Je wilt graag eenieder belangeloos geven,
en sluit zondags de dienst af met Gods Zegen.

25 jaar al in dienst van de Heer,
Hierbij vragen wij God nog vele jaren meer.
Wij willen jou, Erna en je gezin van harte feliciteren,
en hopen dat we samen met jullie, God mogen blijven eren.

Een erg feestelijke ontmoeting in deze toch bijzondere (corona) tijd.

—————————————————————————————————————————————————-

ln de gemeente van Jezus Christus willen we ervoor iedereen zijn, christen of niet-christen. Naastenliefde heet dat. We geloven dat bij alle onzekerheid, één ding zeker is: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Psalm 46:2)

Heb je hulp, troost of een luisterend oor nodig of wil je een oproep doen om aandacht voor een ander te vragen, schroom dan niet en laat het ons weten.

Email: scriba@gkdenham.nl

Of bel één van ons:

Ds. van Hornsveld (predikant Gereformeerde Kerk) 0546 603829;

Rijk van Beek (voorzitter Gereformeerde Kerk) 06 25061988;

Auke Koops van ‘t Jagt (oud-voorzitter) 06 558776447;

Maaike Rodenboog (jeugdouderling) 06 50604172;

Gerrit Kuiper (voorzitter diaconie) 06 12992012;

Hans Ridderinkhof (voorzitter kerkrentmeesters) 06 11863837;

Janneke Kroese (scriba) 06 12315801

Zusters en broeders,

Onze oproep: heb oog voor elkaar, telefoneer, mail, of bel met Skype/FaceTime, stuur een kaartje of brief. Heb het niet alleen over ‘koetje en kalfjes’, maar praat ook van mens tot mens met elkaar en vraag ‘hoe iemand zich voelt’ en ‘wat deze tijd voor hem of haar betekent’. Het is juist die betrokkenheid die ons als christenen bindt. Laten we hierin het voorbeeld van Jezus volgen en zo elkaar zo goed mogelijk vast zien te houden. Kijk om naar elkaar en blijf verbonden in Hem! Het is Zijn Geest die in ons woont die ons met Hem verbindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Imagined