Logo Protestante Kerk Nederland

Liturgie

Orde van dienst van 29 november om 10.00 uur

Orde van de gezamenlijke dienst van 29 november om 19.00 uur   

Uitgewerkte orde van de gezamenlijke avonddienst

———————————————————————————————-

Hier vindt u informatie over de herstart van de diensten

Protocol Corona Gebruiksplan.

——————————————————————————————————————————————–

Met ingang van oktober worden de avonddiensten weer gezamenlijk gehouden

——————————————————————————————————————————————–

Laatste nieuws:

In oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst en geen gemeentezang

De PKN geeft, na overleg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO) met minister Grapperhaus van 5 oktober, het advies om met maximaal 30 personen samen te komen tijdens de eredienst (exclusief medewerkers). De kerkenraad heeft besloten hieraan gehoor te geven.

Dat wil zeggen dat de diensten in de maand oktober (tot nader order) met maximaal dertig mensen bezocht mogen worden. Doet u bij binnenkomst in de kerk een mondkapje op en als u op uw plaats zit kan dit af. Het mondkapje gaat weer op als u de kerk verlaat. Dertig kerkgangers is een kleine groep. We hopen dan ook van harte dat u en jij die de kerk niet kunt bezoeken de onlinediensten zult blijven volgen via kerkdienstgemist.

U en jij kunt je dus nog steeds aanmelden voor kerkbezoek.

Samen houden we zo, in de kerk en thuis, de lofzang gaande!

De kerkenraad.

Hieronder vindt u het woord van bemoediging dat de synode van de PKN heeft doen uitgaan naar alle gemeenten:

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

Namens de Generale Synode,

  1. Marco Batenburg, preses

ln de gemeente van Jezus Christus willen we ervoor iedereen zijn, christen of niet-christen. Naastenliefde heet dat. We geloven dat bij alle onzekerheid, één ding zeker is: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Psalm 46:2)

Heb je hulp, troost of een luisterend oor nodig of wil je een oproep doen om aandacht voor een ander te vragen, schroom dan niet en laat het ons weten.

Email: scriba@gkdenham.nl

Of bel één van ons:

Ds. van Hornsveld (predikant Gereformeerde Kerk) 0546 603829;

Rijk van Beek (voorzitter Gereformeerde Kerk) 06 25061988;

Auke Koops van ‘t Jagt (oud-voorzitter) 06 558776447;

Maaike Rodenboog (jeugdouderling) 06 50604172;

Gerrit Kuiper (voorzitter diaconie) 06 12992012;

Hans Ridderinkhof (voorzitter kerkrentmeesters) 06 11863837;

Janneke Kroese (scriba) 06 12315801

Zusters en broeders,

Onze oproep: heb oog voor elkaar, telefoneer, mail, of bel met Skype/FaceTime, stuur een kaartje of brief. Heb het niet alleen over ‘koetje en kalfjes’, maar praat ook van mens tot mens met elkaar en vraag ‘hoe iemand zich voelt’ en ‘wat deze tijd voor hem of haar betekent’. Het is juist die betrokkenheid die ons als christenen bindt. Laten we hierin het voorbeeld van Jezus volgen en zo elkaar zo goed mogelijk vast zien te houden. Kijk om naar elkaar en blijf verbonden in Hem! Het is Zijn Geest die in ons woont die ons met Hem verbindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Imagined