Logo Protestante Kerk Nederland

Liturgie

Orde van dienst van 4 juni om 09.30 uur

Orde van dienst van 4 juni om 19.00 uur in de HK

Uitgewerkte orde van 4 juni om 19.00 uur in de HK

———————————————————————————————————————

Nieuws van de kerkenraad:

In de gemeente van Jezus Christus willen we ervoor iedereen zijn, christen of niet-christen. Naastenliefde heet dat. We geloven dat bij alle onzekerheid, één ding zeker is: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Psalm 46:2)

Heb je hulp, troost of een luisterend oor nodig of wil je een oproep doen om aandacht voor een ander te vragen, schroom dan niet en laat het ons weten.

Email: scriba@gkdenham.nl

Of bel één van ons:

Ds. van Hornsveld (predikant Gereformeerde Kerk) 0546 603829;

Mevr. Y. Binnendijk-Hammer (kerkelijk werker) 06-13071759;

Auke Koops van ’t Jagt (oud-voorzitter) 06 558776447;

Hans Ridderinkhof (voorzitter kerkrentmeesters) 06 11863837;

Janneke Kroese (scriba) 06 12315801

Zusters en broeders,

Onze oproep: heb oog voor elkaar, telefoneer, mail, of bel met Skype/FaceTime, stuur een kaartje of brief. Heb het niet alleen over ‘koetje en kalfjes’, maar praat ook van mens tot mens met elkaar en vraag ‘hoe iemand zich voelt’ en ‘wat deze tijd voor hem of haar betekent’. Het is juist die betrokkenheid die ons als christenen bindt. Laten we hierin het voorbeeld van Jezus volgen en zo elkaar zo goed mogelijk vast zien te houden. Kijk om naar elkaar en blijf verbonden in Hem! Het is Zijn Geest die in ons woont die ons met Hem verbindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Imagined