Logo Protestante Kerk Nederland

Liturgie

Orde van dienst van 31 oktober om 09.30 uur

Orde van dienst van 31 oktober om 19.00 uur 

Uitgewerkte orde van de avonddienst van 31 oktober

————————————————————————————-

Protocol Corona Gebruiksplan.

——————————————————————————————————————————–

Laatste nieuws van de kerkenraad:

Versoepelingen vanaf 4 juli:

Na de afgekondigde versoepelingen van vorige week vrijdag is de PKN en het CIO gisteren met nieuwe richtlijnen gekomen wat betreft de erediensten. (Dit kun je nalezen op de website van de PKN en het CIO (https://www.cioweb.nl/Dit betekent o.a. dat we wat de routekaart betreft op het lichtste niveau zitten (waakzaam). Verder valt er in de richtlijnen te lezen dat het aantal kerkgangers vanaf nu onbeperkt is, maar wel met de 1,5 m regel. Ook vervalt de mondkapjesplicht (Behalve op plekken waar de 1,5 m regel niet gehandhaafd kan worden). Zingen is ook weer mogelijk.

Na overleg in het DB en met de koster is besloten dat:

Er voorlopig plek is voor 120 bubbels. Een bubbel kan een eenling zijn, een echtpaar/stel of een gezin met kinderen.

Aanmelden blijft nog  verplicht.

Zo nodig kan er enige overloop zijn naar de nevenruimtes.

Ingetogen zingen, maar nog niet het aantal liederen/coupletten van voor corona.

Deuren open tijdens de kerkdienst om te ventileren.

Jassen meenemen naar de kerkzaal.

Koffiedrinken na de dienst na de zomer. Misschien buiten? (Over dit punt is nog geen besluit genomen.)

————————————————————————————————————————————-

Zilveren Ambtsjubileum: Ds. Robert van Hornsveld.

Op donderdag 4 februari vierde ds. Robert van Hornsveld, predikant van de Gereformeerde Kerk te Den Ham, zijn zilveren ambtsjubileum. De voorzitter van de kerkenraad, Rijk van Beek en de scriba, Janneke Kroese, brachten hem de felicitaties over namens de gemeente. Dit gezellig met koffie en gebak in een zaaltje van de kerk. Uiteraard bleven zij op gepaste afstand, wat natuurlijk niet gold voor Robert en zijn echtgenote Erna. 😊

Vanuit de gemeente waren die ochtend al vele kaartjes en felicitaties binnengekomen. Ook werd er een liturgisch bloemstuk bezorgd namens de gehele gemeente. Een “kunstwerkje” met bijpassende tekst:

25 witte rozen in verschillende lengtes met diverse groene bladeren/takjes, 25 bijzondere jaren met up en downs vol verscheidenheid zowel in uw persoonlijke/gezinsleven en aan meerdere kerkelijke gemeenten die u hebt gediend.

De 25 witte rozen symboliseren de 25 jaar liefde voor ‘t ambt, geestelijke puurheid en waardig ten aanzien van God en van elkaar; het witte gipskruid geeft de flow van het leven aan. De olijftakjes zijn een teken van vrede, verzoening en hoop voor de toekomst. De klimop verwijst naar vertrouwen in God en de verbondenheid met elkaar; de bladeren van de vingerplanten geven aan dat u 25 jaar op handen wordt gedragen.

Ontvang door middel van deze “Liturgische Bloemschikking” een hartelijke felicitatie van alle gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk. In deze felicitatie betrekken wij ook van harte uw gezin. Als gemeente wensen wij u en uw gezin een fijne/gezegende dag toe en hopen dat u nog vele jaren met uw gaven de kerk en gemeente mag dienen in woord en schrift. Hartelijke groet, van alle gemeenteleden

Robert vertelde tijdens het koffiemoment over zijn ervaringen: hoe hij begon als 29-jarige. Fijne tijden als predikant en ook lastige perioden die voorbijkwamen. Dat hij zich gesteund weet door zijn gezin en bovenal door de Heer. Dankbaar voor de kracht die hem in de loop der jaren is gegeven. De vreugde om zijn werk in de gemeente te mogen doen en ook te genieten van de plek waar zij nu wonen. (Robert werkt graag als ontspanning in de tuin van de pastorie, en dan liefst het grove werk 😊).

Door de voorzitter werd aan Robert nog het volgende “toegedicht”:

Beste Robert

25 jaar ga jij al mee
“Gewoon” als dominee.
Je preekt en deelt met mensen hun lot
Centraal staat bij jou altijd het woord van God.

Je vertelt over de liefde van Hem
Dit vaak met passie in je stem.
Je wilt graag eenieder belangeloos geven,
en sluit zondags de dienst af met Gods Zegen.

25 jaar al in dienst van de Heer,
Hierbij vragen wij God nog vele jaren meer.
Wij willen jou, Erna en je gezin van harte feliciteren,
en hopen dat we samen met jullie, God mogen blijven eren.

Een erg feestelijke ontmoeting in deze toch bijzondere (corona) tijd.

—————————————————————————————————————————————————-

ln de gemeente van Jezus Christus willen we ervoor iedereen zijn, christen of niet-christen. Naastenliefde heet dat. We geloven dat bij alle onzekerheid, één ding zeker is: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Psalm 46:2)

Heb je hulp, troost of een luisterend oor nodig of wil je een oproep doen om aandacht voor een ander te vragen, schroom dan niet en laat het ons weten.

Email: scriba@gkdenham.nl

Of bel één van ons:

Ds. van Hornsveld (predikant Gereformeerde Kerk) 0546 603829;

Rijk van Beek (voorzitter Gereformeerde Kerk) 06 25061988;

Auke Koops van ‘t Jagt (oud-voorzitter) 06 558776447;

Maaike Rodenboog (jeugdouderling) 06 50604172;

Gerrit Kuiper (voorzitter diaconie) 06 12992012;

Hans Ridderinkhof (voorzitter kerkrentmeesters) 06 11863837;

Janneke Kroese (scriba) 06 12315801

Zusters en broeders,

Onze oproep: heb oog voor elkaar, telefoneer, mail, of bel met Skype/FaceTime, stuur een kaartje of brief. Heb het niet alleen over ‘koetje en kalfjes’, maar praat ook van mens tot mens met elkaar en vraag ‘hoe iemand zich voelt’ en ‘wat deze tijd voor hem of haar betekent’. Het is juist die betrokkenheid die ons als christenen bindt. Laten we hierin het voorbeeld van Jezus volgen en zo elkaar zo goed mogelijk vast zien te houden. Kijk om naar elkaar en blijf verbonden in Hem! Het is Zijn Geest die in ons woont die ons met Hem verbindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Imagined