Logo Protestante Kerk Nederland

Gedenkplek

Gedenkplek8

Bij aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar in 2015 – Advent  – is een gedenkplek in gebruik genomen. Het kunstwerk, van Chris Weijenberg uit Dedemsvaart, is een lessenaar van transparante kunststof die bevestigd zit aan een dito muurplaat. Op de lessenaar liggen twee boeken, die met elkaar verbonden, een ‘levensboek’ vormen. In het ene boek worden de namen van de dopelingen geschreven, in het andere boek de namen van de overledenen. Op de voorkant staat de letter ‘alpha’, op de achterkant de ‘omega’. De muurplaat draagt verder twee kaarsen. De linker kaars zal branden tijdens doopdiensten, de rechterkaars brandt wanneer in een dienst het overlijden van een gemeentelid wordt bekendgemaakt en tijdens de dienst van uitvaart. De gedenkplaats staat links van de kansel. Aan de bovenzijde van de wandplaat staat de tekst n.a.v. Jesaja 49:16, Jouw naam staat in de palm van Mijn hand. Een bemoedigende tekst als er kinderen gedoopt worden en troostrijk als we aan de gestorvenen denken.

Gedenkplek (6)

 

© 2024 Imagined