Logo Protestante Kerk Nederland

ANBI Diaconie

De diaconie heeft alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de ANBI-status.

U kunt ze vinden als u op deze link klikt, de gecontroleerde versie staat hier.

De exploitatie en balans van 2023 vindt u onder deze link.

Het jaarverslag van 2023 vindt u onder deze link.

ANBI- begroting 2023

Vooruitzicht op 2024

Wilt u de diaconie extra ondersteunen dan kunt u doneren op NL63RABO0324 812 248 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

© 2024 Imagined