Logo Protestante Kerk Nederland

Diaconaat

In het koninkrijk van God hoort de onderlinge dienst bij de navolging van Christus, die zei: “ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen…” De diakenen maken, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Zij komen op voor het recht van Hem, die de arme zal redden, de ellendige en wie geen helper heeft.

 

© 2024 Imagined