Logo Protestante Kerk Nederland

Links

Kerkelijk                                                                                                                                                                                                              

De Protestantse Kerk: www.pkn.nl

Het Confessioneel Gereformeerd Beraad: www.cgb.nu

Het Evangelisch Werkverband: www.ewv.nl

Hervormde gemeente Den Ham: www.hervormddenham.nl

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Den Ham: www.gkv-denham.nl

Jongeren

Het clubkamp : www.zomerkamp.nl

De HGJB: www.hgjb.nl

Youth for Christ: www.yfc.nl

Bijbel

Nederlands Bijbel Genootschap: www.debijbel.nl

Nieuwe Bijbelvertaling: www.bijbelgenootschap.nl

Evangelisatie:

Evangelisatiecommissie: www.ecdenham.nl

IZB voor zending in Nederland: www.izb.nl

Evangelisatiebeleving: www.dewaaromsvanhetleven.nl

Meer weten over het evangelie: www.waaromjezus.nl/

Meer weten over het evangelie voor jongeren: www.waaromjezusvoorjou.nl/

Zending

Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl

Gereformeerde Zendingsbond: www.gzb.nl

Diaconaat

Diaconale Werkgroep Den Ham: www.diaconalewerkgroepdenham.nl

 

© 2022 Imagined