Logo Protestante Kerk Nederland

Catechisatie

Op de catechisatie komen zaken aan bod die er toe doen. Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Welke plaats heeft Jezus Christus in jouw leven? En wat betekent het vandaag om een volgeling van Hem te zijn? We proberen jouw vragen serieus te nemen. Catechisanten in de leeftijd van 12 tot 20+ ontmoeten elkaar zo’n twintig keer per jaar.

We zoeken aansluiting bij de leeftijd en behandelen op een toegankelijke manier actuele en praktische geloofsonderwerpen, er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- voor materiaalkosten.

In 2023 starten we vanaf maandag 2 oktober, de jongeren die dit jaar naar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zijn gegaan krijgen persoonlijk een uitnodiging; de jongeren die al eerder op de catechisatie zijn geweest krijgen een uitnodiging via hun mentor. Mocht je op de één of andere manier geen uitnodiging hebben gekregen, dan kun je contact opnemen met Jan Peter Stokreef (06-41256562) of Egbert Jan Haselhorst (06-46590455), als je graag wilt meedoen: van harte welkom!

Cathechese 18+ en belijdeniscatechisatie

Bij de 18+ catechese gaan we in gesprek over het geloof en wat je daarmee kunt in het leven van hier en nu. Maar we nemen ook de tijd voor onze vragen en twijfels.

In de belijdenisgroep gaan we in gesprek met elkaar over wat het betekent een volgeling van Jezus Christus te zijn en hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Ook ouderen die bewust de keuze willen maken om Jezus te volgen in hun leven en om een actief lid te zijn van de gemeente zijn van harte welkom. Het volgen van de belijdeniscatechisatie betekent overig niet dat je dan ook belijdenis moet doen. Vaak zijn deelnemers extra gemotiveerd en beleven ze een bijzonder jaar van geloofsverdieping. Wil je eerst een gesprekje over het al dan niet gaan doen van belijdenis of het volgen van de catechese, dan kun je contact opnemen met ds. van Hornsveld, rdvanh@gmail.com of 0546-603829.

Schema voor 2023/2024

Groep  Catecheet           Dag   Tijd
12/13/14 jaar Jan Peter Stokreef           Maandag   19.30-20.30 u
15-17 jaar Egbert Jan Haselhorst           Dinsdag   19.30-20.30 u
12/13/14 jaar Jan Peter Stokreef           Donderdag   19.30-20.30 u
18 jaar + inhaal ds. van Hornsveld          Woensdag  19.00-20.00 u
Belijdenis ds. van Hornsveld           Woensdag   20.00 u – 21.00 u

© 2024 Imagined