Logo Protestante Kerk Nederland

Catechisatie

Op de catechisatie komen zaken aan bod die er toe doen. Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Welke plaats heeft Jezus Christus in jouw leven? En wat betekent het vandaag om een volgeling van Hem te zijn? We proberen jouw vragen serieus te nemen. Tien groepen catechisanten in de leeftijd van 12 tot 20+ ontmoeten elkaar zo’n twintig keer per jaar.

De catechisaties beginnen dit jaar na de startzondag van 29 september, dus in week 40, de eerste avonden zijn dus 30 september en 3 oktober 2019.

We zoeken aansluiting bij de leeftijd. We werken met de methode van de PKN: namelijk ‘Provider’. Deze methode behandelt op een toegankelijke manier actuele en praktische geloofsonderwerpen, er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- voor materiaalkosten. Verder wordt er elke avond gecollecteerd voor ‘Eva’. De jongeren hebben mentorcatechese. De predikanten en gemeenteleden geven de catechisaties; de tijden staan altijd in september in het kerkblaadje (zie ook het schema hieronder). De jongeren worden, indien mogelijk gebeld, maar krijgen ook een persoonlijke uitnodiging per post. In de tweede helft van het seizoen worden de ouders op een catechisatieavond uitgenodigd, de jongeren zijn dan vrij.

Cathechese 18+ en belijdeniscatechisatie

Bij de 18+ catechese gaan we in gesprek over het geloof en wat je daarmee kunt in het leven van hier en nu.

De belijdenisgroep bereidt zich voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Vaak zijn de deelnemers extra gemotiveerd en beleven ze een bijzonder jaar van geloofsverdieping. Ook mensen die nog niet zeker weten of ze belijdenis zullen doen, mogen gerust aan de belijdeniscatechisatie deelnemen.

Schema voor 2019/2020

Groep                   Catecheet           Dag   Tijd
12/13/14 jaar ds. van Hornsveld/ Jan Peter Stokreef/Mirjam Snoijer           Maandag   19.30-20.30 u
15/17 jaar Egbert-Jan Haselhorst/Juliët van der Merwe

Paul Dubbelhuis

         Dinsdag

         Woensdag

  19.30-20.30 u
18 jaar + ds. van Hornsveld/ Henrieke Remmink           Dinsdag   19.30-20.30 u
12/13/14 jaar ds. van Hornsveld/ Mirjam Snoijer/Jan Peter Stokreef           Donderdag   19.30-20.30 u
17 jaar Youth Alpha 5x voor en 5x na Kerst           Vrijdag   start 18.00 u
18 jaar + inhaal ds. van Hornsveld/ Henrieke Remmink           Vrijdag   19.00 u – 20.00 uur
Belijdenis                            Ds. van Hornsveld/Henrieke Remmink      Vrijdag                                     20.00-21.00 u

© 2020 Imagined