Logo Protestante Kerk Nederland

Catechisatie

Op de catechisatie komen zaken aan bod die er toe doen. Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Welke plaats heeft Jezus Christus in jouw leven? En wat betekent het vandaag om een volgeling van Hem te zijn? We proberen jouw vragen serieus te nemen. Tien groepen catechisanten in de leeftijd van 12 tot 20+ ontmoeten elkaar zo’n twintig keer per jaar.

De catechisaties beginnen dit jaar in de week van 5 oktober, de belijdeniscatechisatie zal van start gaan na de herfstvakantie op 23 oktober.

We zoeken aansluiting bij de leeftijd. We werken met de methode van de PKN: namelijk ‘Provider’. Deze methode behandelt op een toegankelijke manier actuele en praktische geloofsonderwerpen, er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- voor materiaalkosten. Verder wordt er elke avond gecollecteerd voor ‘Eva’. De jongeren hebben mentorcatechese. De predikanten en gemeenteleden geven de catechisaties; de tijden staan altijd in september in het kerkblaadje (zie ook het schema hieronder). De jongeren worden, indien mogelijk gebeld, maar krijgen ook een persoonlijke uitnodiging per post. In de tweede helft van het seizoen worden de ouders op een catechisatieavond uitgenodigd, de jongeren zijn dan vrij.

Cathechese 18+ en belijdeniscatechisatie

Bij de 18+ catechese gaan we in gesprek over het geloof en wat je daarmee kunt in het leven van hier en nu.

De belijdenisgroep bereidt zich voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Vaak zijn de deelnemers extra gemotiveerd en beleven ze een bijzonder jaar van geloofsverdieping. Ook mensen die nog niet zeker weten of ze belijdenis zullen doen, mogen gerust aan de belijdeniscatechisatie deelnemen. Wil je eerst een gesprekje over het al dan niet gaan doen van belijdenis of het volgen van de catechese, dan kun je contact opnemen met ds. van Hornsveld, rdvanh@gmail.com of 0546-603829. Wie de catecheses gaat geven is  nog niet bekend, er worden nog catecheten en mentoren gezocht, voelt u hiervoor? Meld u dan aan.

Schema voor 2019/2020

Groep                   Catecheet           Dag   Tijd
12/13/14 jaar ds. van Hornsveld           Maandag   19.30-20.30 u
15/17 jaar          Dinsdag   19.30-20.30 u
18 jaar + ds. van Hornsveld           Dinsdag   19.30-20.30 u
12/13/14 jaar ds. van Hornsveld           Donderdag   19.30-20.30 u
17 jaar Youth Alpha 5x voor en 5x na Kerst           Vrijdag   start 18.00 u
18 jaar + inhaal ds. van Hornsveld           Vrijdag   19.00 u – 20.00 uur
Belijdenis                            ds. van Hornsveld                                      Vrijdag                                     20.00-21.00 u

© 2021 Imagined