Logo Protestante Kerk Nederland

Jeugddienstcommissie

Diensten organiseren waarin jongeren zich aangesproken weten. Dat is kort gezegd het doel van de jeugddienstcommissie. Aansluiting zoeken bij de muziek en belevingswereld van jongeren; ingaan op de thema’s die hen bezighouden; in hun ‘taal’ het evangelie doorgeven. Zodat ze merken hoe goed en hoe belangrijk het volgen van Jezus. De jeugddienstcommissie richt zich daarbij op jongeren van 14 tot 19 jaar. We hebben ook een Facebook pagina

 

Contactadres:
jeugddienst@gkdenham.nl

© 2024 Imagined