Logo Protestante Kerk Nederland

Pastoraat & gemeenteopbouw

Uit het beleidsplan pastoraat

Pastoraat is het aangaan van een betrokken relatie met mensen in naam van de Heer. In het pastoraat ziet de kerk om naar alle leden van de gemeente in navolging van de Goede Herder Jezus Christus . Jezus zei al tegen Petrus : “Hoed mijn schapen (Joh. 21:16)”.

Het pastoraat wordt niet alleen door ambtsdragers (ouderlingen) gedaan; er is ook ‘onderling pastoraat’. Van belang zijn openheid voor de Heer en voor elkaar, nabijheid en echtheid. Mensen hoeven zich niet beter voor te doen dan ze zijn, maar krijgen gelegenheid te ontdekken wie God is en wat Zijn wil is met hun leven. Wie pastorale zorg betoont, staat als afhankelijk mens naast de broeder of zuster die hij bezoekt.

Doel

Het doel is dat alle leden de zorg van de Goede Herder ondervinden, geholpen worden bij het vertrouwen en volgen van de Heer en zelf mee bouwen aan de gemeente van Christus. In het pastoraat is er niet alleen aandacht voor moeiten, maar ook voor de groei in geloof en de ontwikkeling van gaven.

Gemeenteopbouw

De gereformeerde kerk van Den Ham maakt gebruik van de methode van Chr. Schwarz (‘natuurlijke gemeente ontwikkeling’) voor de gemeenteopbouw. Schwarz onderscheidt 8 ‘kwaliteitskenmerken’ voor de gemeente en biedt instrumenten om die kwaliteit te meten en te verbeteren. Volgens de werkwijze van Schwarz moet een gemeente werken aan het zwakste kwaliteitskenmerk.

De gereformeerde kerk van Den Ham heeft in het verleden gewerkt aan ‘liefdevolle relaties’ en met het kwaliteitskenmerk ‘inspirerende erediensten’.

© 2024 Imagined