Logo Protestante Kerk Nederland

Contacten met plaatselijke kerken

 

Met de Hervormde gemeente aan de Brink en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Marleseweg) bestaan al jarenlang goede contacten. We herkennen bij elkaar het geloof in de ene Heer! Jaarlijks zijn er met beide kerken gesprekken op kerkenraadniveau.

Diverse activiteiten vinden plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie kerken: De Vakantie Bijbel Club, Diaconale Projecten voor jongeren, Open Ochtenden voor vrouwen, Bijbelkringen, Cursussen, Huwelijkscursussen, enzovoort. Sinds 2011 vergadert de hervormd-gereformeerde evangelisatie commissie samen met die van de geref. kerk vrijgemaakt (zie evangelisatie).

Verder zijn er met de hervormde gemeente – naast de vier zangdiensten – meerdere gezamenlijke diensten per jaar. Diverse vormen van jeugdwerk gebeuren in samenwerking met deze gemeente.

Digital StillCamera

                              

 

© 2021 Imagined