Logo Protestante Kerk Nederland

Contacten met plaatselijke kerken

 

Met de Hervormde gemeente aan de Brink en de Nederlands Gereformeerde Kerk (voorheen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, genaamd: De Fontein, Marleseweg) bestaan al jarenlang goede contacten. We herkennen bij elkaar het geloof in de ene Heer! Jaarlijks zijn er met beide kerken gesprekken op kerkenraadniveau.

Diverse activiteiten vinden plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie kerken: De Vakantie Bijbel Club, Diaconale Projecten voor jongeren, Open Ochtenden voor vrouwen, Bijbelkringen, Cursussen, Huwelijkscursussen, Kind-op-schoot, enzovoort. Sinds 2011 vergadert de hervormd-gereformeerde evangelisatie commissie samen met die van de NGK (voorheen geref. kerk vrijgemaakt) (zie evangelisatie).

Verder zijn er met de hervormde gemeente – naast de vier zangdiensten – elke zondag gezamenlijke diensten; ook diverse vormen van jeugdwerk die gebeuren in samenwerking met deze gemeente.

De startzondag, meestal in september, het liefst in de openlucht, is een project van de drie kerken van den Ham, georganiseerd door de evangelisatiecommissies.

Digital StillCamera

                              

 

© 2024 Imagined