Logo Protestante Kerk Nederland

Peuternevendienst

Iedere zondagmorgen is er peuternevendienst. Het doel is om kinderen al jong kennis te laten maken met de verhalen uit de Bijbel.

De leiding begint vaak met het liedje van de beer, een soort welkomstliedje. Soms worden er meerdere liedjes gezongen. Na het zingen wordt er een verhaal verteld en gebeden. Dan wordt er een werkje dat bij het verhaal hoort gemaakt. Tenslotte worden er nog een paar liedjes gezongen.

Meestal geven twee personen leiding aan de peuternevendienst. Ze gaan tegelijkertijd met de leiding van de kindernevendienst de kerk uit. De kinderen van drie tot en met vijf jaar uit de kerk en de kinderen van deze leeftijd die bij de kinderoppas zijn, gaan naar de peuternevendienst. Tien enthousiaste gemeenteleden zetten zich in voor de peuternevendienst.

Info: Margot Kleinnijenhuis, Kosterskamp 38, tel. 671009

De afgelopen tijd (de laatste maanden van 2023) zijn er weinig tot geen peuters bij de peuternevendienst, daarom is besloten om na de kerst 2023 de peuters aan te laten sluiten bij de kinderoppas. Verder is er voor hen wel kinderkerk en -nevendienst rondom Kerst en Pasen, er wordt nog steeds een verhaaltje gelezen en een liedje gezongen, als er meer peuters komen, wordt de peuternevendienst weer opgepakt.

 
 

© 2024 Imagined