Logo Protestante Kerk Nederland

Commissie ouderenmiddag

Deze gezamenlijke commissie van de Ned. hervormde gemeente en de Geref. kerk wil het contact tussen de ouderen bevorderen, onder andere door het houden van ouderen middagen. Meestal komt er iemand spreken over een boeiend onderwerp en wordt er een meditatie gehouden door een van de plaatselijke predikanten.

Secretaresse: Mw. M. Remmink-Dikkers,
Smitstraat 28
7683 BE Den Ham
tel. 0546-671680

© 2021 Imagined