Logo Protestante Kerk Nederland

Commissie ouderenmiddag

Deze gezamenlijke commissie van de Nederlands Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk wil het contact tussen de ouderen bevorderen, onder andere door het houden van ouderen middagen. Meestal komt er iemand spreken over een boeiend onderwerp en wordt er een meditatie gehouden door een van de plaatselijke predikant

Secretaresse:
Mevr. M.M. Laarman-Blekkenhorst
Ganzenmars 6
tel. 672619

© 2024 Imagined