Logo Protestante Kerk Nederland

Evangelisch Werkverband

Enkele keren per jaar wordt in de gereformeerde kerk een bijeenkomst gehouden van het Evangelisch Werkverband. Hier komen zo’n 100 tot 150 mensen vanuit verschillende kerkelijke gezindten bij elkaar om te luisteren naar een spreker, samen God te eren en elkaar te ontmoeten. Het doel is om mensen enthousiast te maken voor het Evangelie van Jezus Christus én hen te helpen binnen de eigen gemeente mee te werken aan opbouw.

Website evangelisch werkverband: www.ewv.nl

 

© 2024 Imagined