Logo Protestante Kerk Nederland

Collectemunten

Collectemunten zijn handig. Je hebt altijd voldoende ‘kerkgeld’ bij de hand. Bovendien kun je de collectemunten aftrekken van de belasting.

De verkoop van collectemunten vindt plaats op iedere eerste en derde donderdag van de maand, te weten van 18.30 uur tot 19.30 uur, vanwege corona vindt er geen verkoop van collectemunten plaats.

Zoals bekend kan betaling van de collectemunten enkel per pinbetaling plaatsvinden.

Gele munten: zakje € 31,20 (60 stuks); witte munten: zakje € 31,20 (40 stuks); rode munten: zakje € 15,50 (10 stuks); blauwe munten: zakje € 62,- (10 stuks).

Het minimale pinbedrag is € 30,-

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitgifte van de collectemunten.

Omdat met de coronavirus pandemie er geen collectes kunnen worden gehouden, kunt u de kerk ook extra ondersteunen door een donatie:

Digitaal geven met Givt

Givt: geven met je smartphone. Wil jij dit ook? Ga dan naar de uitleg!

of op

NL91 RABO 0324 8619 90 t.n.v. Gereformeerde Kerk Den Ham

NL87 ABNA 0595 0162 00 t.n.v. Gereformeerde Kerk Den Ham

NL97 ABNA 0538 9541 91 t.n.v. Stichting Erfgoed Gereformeerde Kerk Den Ham

NL87 RABO 324 8104 58 t.n.v. Geref. Kerk Zending

NL63RABO0324 812 246 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

 

 

© 2021 Imagined