Logo Protestante Kerk Nederland

Werkgroep Open Jeugdwerk

De WOJ bestaat uit twee afzonderlijke commissies, te weten de spelmiddagcommissie en de gospelzangdienstcommissie.

Contactadres WOJ
Rita Wermink
Weelinckbroek 27
tel: 0546-673130

Spelmiddagcommissie

De spelmiddagcommissie is enthousiaste groep mensen die kinderen op een ontspannen manier betrekken bij de kerk. Ze doet dit door tijdens de spelmiddagen met de kinderen te knutselen, spelletjes te doen, film te kijken, uitstapjes te maken etc. Elke spelmiddag wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en worden er Christelijke liedjes gezongen.

De spelmiddagcommissie richt zich op kinderen van de basisschool. Soms is er een spelmiddag voor de groepen 1 t/m 4, een andere keer voor de groepen 5 t/m 8 en af en toe is er ook een spelmiddag voor de groepen 1 t/m 8. Info verschijnt in het kerkblad en via de folders, die worden verspreid op de basisscholen. De spelmiddagen vinden plaats op zaterdagmiddag van 13.30 – 15.00 u. Per jaar zijn er zo’n vijf spelmiddagen en per keer komen er ongeveer 80 kinderen. De spelmiddagcommissie zou nog wel wat hulp kunnen gebruiken!

Contactadres spelmiddagcommissie:
Brenda Drees, tel. 673329

© 2024 Imagined