Logo Protestante Kerk Nederland

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als taak de gemeente te helpen en toe te rusten om deze grote opdracht te volbrengen. Jaarlijks zijn er twee zendingsdiensten, waarin het zendingswerk aan de orde komt. De bladen ‘Vandaar’ en ‘Alle volken’ liggen op de leestafel.

Voor de komende jaren wil de zendingscommissie met name verantwoordelijkheid dragen voor het werk van Rianne en een werker in Centraal Azië. Daarnaast ondersteunen we, waar mogelijk, projecten die door eigen gemeenteleden of nabije gemeenten zijn opgezet, maar ook andere, nieuwe projecten, die zorgvuldig worden uitgekozen en passen binnen onze opdracht en missie willen we van ganser harte gaan ondersteunen.

Verder is het doel van de commissie gemeenteleden te wijzen op de mogelijkheden om de Heer in de zending te dienen en hen daarin te stimuleren.

Contactadres:
 
Marit Meijerink
Geerdijk 1C, 7683SN Den Ham
tel: 06-81516008
 
 

© 2024 Imagined