Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Kerkblaadje & overig nieuws

Het winterseizoen is weer begonnen. Voor vragen/opmerkingen en vergadering plannen is onze koster, Harry Kunst, te bereiken op 06-25230623. 1 keer in de 14 dagen wordt er een inloopochtend gehouden om gezellig samen koffie te drinken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar, op de woensdagmorgen. Jong…oud…alleenstaand of als stel, kom gerust, iedereen is welkom!
In 2023 kunnen we weer bij elkaar komen op 8 en 22 februari en op 8 en 22 maart.


Op 12 februari is er weer een kerk-op-schoot dienst, deze keer gaan we luisteren en kijken naar het verhaal van Jona. Alle kinderen van 0-4 jaar krijgen een uitnodiging, maar iedereen is welkom! Vanaf 15.00 uur staat de ranja/koffie/thee met wat lekkers klaar. Bij de uitgang is er een collecte voor ‘Beautiful Kidz Namibië. Er is een spotify lijst gemaakt met liedjes die in de dienst gezongen worden, kijk in het kerkblad naar de QR-code. Het is leuk om deze thuis alvast te luisteren, zodat alle liedjes goed meegezongen kunnen worden, we ontmoeten jullie graag in de dienst, tot dan!

———————————————————————————————————————————————————————

Als plaatselijke kerken blijven we bezig met inventariseren en organiseren. Hulp blijft nodig; bijv. wie van u/jullie is bereid om overdag vrijwilligerswerk te doen voor vluchtelingen? Informatie en opgeven kan via tel. 672231 (Jeanette en Aart ter Harmsel)

 


Vanaf 2023 willen we opstarten met de kinderkerk:  dit houdt in dat de kinderen een eigen bijeenkomst hebben. Tijdens deze bijeenkomst zal een bepaald thema worden behandeld waar we over lezen, bidden, zingen, knutselen of spelen. We zullen in eerste instantie 4 keer een kinderkerk organiseren voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Vanaf 20 minuten voor aanvang van de dienst kunnen de kinderen gebracht worden. De zegen ontvangen wij als leiding en kinderen samen met de rest van de gemeente in de kerk. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen weer opgehaald worden in de grote zaal, waar je aansluitend kunt genieten van een kopje koffie. do. De data van de kinderkerk zijn: 2 april (Palmpasen), 25 juni en 12 november. Kom jij ook? Namens de leiding van de kindernevendienst: Marianne Winters en Jaquelien Ekkelkamp

 

© 2023 Imagined