Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

Kerkblaadje & overig nieuws

Tijdens de EO-jongerendag presenteert de NBG de nieuwe jongeren Bijbel in de vertaling NBV ’21.


Op 18 februari zijn we begonnen met het Paasproject. We zitten in de lijdenstijd, waarin we toeleven naar het Paasfeest. Op 1e Paasdag, zondag 31 maart, maken we er een extra feestelijke kindernevendienst van. Het thema van het paasproject is: ‘kiezen voor vertrouwen’. Vertrouwen, hoe doe je dat? Hoe durf je dat? Hoe leer je dat? En op wie vertrouw je dan? En waar begin je dan? Begin maar bij Jezus; van Hem kun je leren wat kiezen voor vertrouwen betekent!

In dit paasproject gaan we met Hem mee. Wil jij Hem volgen op die reis? Zondag, 24 maart, is het Palmzondag. Er is dan ook weer kinderkerk. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn van harte welkom! Ook de peuters zijn van harte welkom. De inloop is vanaf 20 minuten voor aanvang van de dienst. We gaan dan Palmpasenstokken maken. Tegen het einde van de kerkdienst zullen we dan in optocht door de kerk lopen om de Palmpasenstokken te laten zien! De zegen ontvangen wij als leiding en kinderen met de rest van de gemeente in de kerk. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen weer opgehaald worden in de grote zaal waar je aansluitend kunt genieten van een beker ranja en koffie/thee. Zijn er kinderen die de palmpasenstok van vorig jaar nog thuis hebben liggen? Heel fijn als die ingeleverd wordt in de kerk (bij de koster/bij het keukentje, of bij 1 van de leiding van de KND) Dan kunnen we ze dit jaar weer opnieuw gebruiken. We verwachten namelijk veel kinderen met Palmpasen! Komen jullie ook?

—————————————————————————————————————————————————-

Als plaatselijke kerken blijven we bezig met inventariseren en organiseren. Hulp blijft nodig; bijv. wie van u/jullie is bereid om overdag vrijwilligerswerk te doen voor vluchtelingen? Informatie en opgeven kan via tel. 672231 (Jeanette en Aart ter Harmsel) Ook voor de nieuwe Oekraïeners die op ‘de Blekkenhorst’ opgevangen gaan worden vragen we breed inzetbare vrijwilligers; u kunt zich opgeven via Vluchtelingenkerkendenham@gmail.com

We hopen dat we ook deze groep een warm welkom kunnen geven.

——————————————————————————————————————————

Omdat er zoveel positieve reacties binnen gekomen zijn, gaan we dit en volgend jaar ook weer koffieochtenden houden op woensdagmorgen, vanaf 10.00 uur in onze kerk. Zet u de datums vast in de agenda? 28 februari en 13 en 27 maart.


Op 3 maart wordt de ochtenddienst een dienst in ‘oonze moodersproake’. Voor de dialect sprekende Hammenaren een viering in de taal die het meest nabij hun hart ligt. Onze eigen predikant, ds. Van Hornsveld, is de predikant in deze dienst. Hij heeft de preek en de liturgie samengesteld, zoals dit voor een ‘gewone’ dienst ook het geval is. Maar omdat de dienst van A – Z in onze streektaal wordt uitgevoerd, zullen gemeenteleden, de dienstdoende diakenen en preeklezers (van nu en weleer) de lezers zijn in die dienst. We hopen op een mooie dienst samen.

Meer info vindt u hier.

Het gedicht van Henk Pool


 

——————————————————————————————————————-

Gert Jan, Thessa en Thomas hopen in juli 2024 te vertrekken voor zendingswerk naar Cambodja, ze worden de managers van het Team Centrum van het OMF in Phnom Penh. Hier overnachten zendingswerkers, kunnen ze taallessen volgen, elkaar ontmoeten en samen werken. Onze kerk is een zendende kerk, giften kunnen worden overgemaakt op OMF, NL36INGB0000493296 onder vermelding van het projectnummer L13022S; zo steunt u Gods missie voor Cambodja. Meer info bij het ThuisfrontTeam: fam. de Hoop of fam. Waijerink.

Aanmelden voor hun nieuwsbrief: www.godsmissievoorcambodja.n——————————————————————————————————————————–

In de periode naar Pasen worden er in de veertigdagentijd in de Hervormde kerk aan de Brink in Den Ham weer 7 Stille Momenten gehouden. Aanvangstijd is 19.30 uur. Het thema dit jaar is: Ga mee, doe mee! Het Stille Moment bestaat uit gebed, zang, bijbellezing, stilte en muziek, ze duren ongeveer een half uur en worden gehouden op: Vrijdag 1 maart: Oculi: Mijn ogen zijn op U gericht; Vrijdag 8 maart: Laetare: Verheug u Jeruzalem; Vrijdag 15 maart: Judica: Doe mij recht o God; Vrijdag 22 maart: Palmarum: Vrede voor Jeruzalem;  Witte Donderdag 28 maart; Goede vrijdag 29 maart: God zegen ons, zie ons welwillend aan.
De Stille Momenten zijn ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Aan het eind van elk Stil Moment wordt er een collecte gehouden. Dit jaar gaat het
collectegeld naar: Compassion Indonesië. Ilona Timmerman uit Den Ham gaat dit jaar een halve Marathon lopen voor kinderen die leven in extreme armoede.
Op zondagmorgen 31 maart is er een Paasjubel op de begraafplaats “Dennenhof”. Aanvang 8.00 uur. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Juliana en Hetty Kleinjan. Na afloop is er de mogelijkheid om op graven bloemen te leggen. We hopen dat we in de veertigdagentijd ons bezinnen en in liefde voor Hem en voor elkaar toeleven naar het Paasfeest

—————————————————————————————————————————

Voor het vormen van een gelegenheidskoor, dat samen zal gaan zingen met ‘El Shaddai’ tijdens de 2e Paasdienst zoekt de evangelisatiecommissie zangers en zangeressen, voor dit koor zijn de oefenmomenten: 29 februari en 7, 14, 21 en 28 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur in onze kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om lekker mee te komen zingen!! Opgeven kan bij Jan Haselhorst: haselhorst@hetnet.nl


 

© 2024 Imagined