Logo Protestante Kerk Nederland

Diaconale projecten

De diaconale werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de drie kerken in den Ham. Het doel van de werkgroep is verwoord in Filippenzen 2 vers 5: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. Eens per twee jaar wordt voor jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar een diaconaal project georganiseerd.

In de projecten staan altijd twee onderdelen centraal: concreet iets bouwen en aan de andere kant: kinderen kennis laten maken met het Evangelie door middel van een soort Vakantie Bijbel Club. Uitgangspunt is, dat degenen die hulp ontvangen zelf bepalen wat nodig is. Door het opzetten van verschillende acties proberen we het benodigde geld bijeen te brengen. De deelnemende jongeren zorgen ook zelf voor een financiële bijdrage. (zie voor acties, inbreng, klussendienst e.d.: facebookpagina:

https://www.facebook.com/DiaconaleProjectenDenHam/app/114649615290662/
 
Wilt u het Diaconaal Project extra ondersteunen, stort dan uw bijdrage op
NL77 ABNA 0595 0347 13
 
 
Voorzitter: 
Rianne Kroese
Penningmeester:
Hetty Petter, tel: 673158

 

© 2024 Imagined