Logo Protestante Kerk Nederland

Predikant en kosters

Onze predikant is:

Ds. Robert Dimitri van Hornsveld (geboren in 1966); hij is eerder predikant geweest in Gameren-Zuilichem (1996), in Boornbergum-Kortehemmen (2000) en in Oldebroek (2005). Sinds september 2013 staat hij in Den Ham. Zijn adres is: Ommerweg 29, 7683 AV Den Ham, tel. 0546-603829; e-mail: dsvanhornsveld@gkdenham.nl

Sinds 2020 wordt ds. van Hornveld ondersteund door een kerkelijk werker, Mevrouw Yvonne Binnendijk-Hammer, haar email is yvonnebinnendijkkw@hotmail.com, haar tel. nummer is 06-13071759

De kosters verlenen ’s zondags en door de week gastvrijheid. Koster: H. Kunst en W. Kunst-Kleinjan, Molenstraat 16a, tel. 0546-673064; koster@gkdenham.nl Vragen, opmerkingen en vergaderingen plannen kan ook op 06-25230623.

Voor bijstand in het pastoraat is voor één jaar benoemd (sinds 1 juni 2023) ds. Wim den Braber; hij neemt een aantal adressen van voornamelijk 80-plussers voor zijn rekening en gaat ook uitvaarten begeleiden. Zijn adres is: Zeis 17, 7672 AE Vriezenveen, tel. 0546-567333 of 06-15908564; e-mail: wdb@twister.cx

Van 12 november tot april/half april is het zwangerschapsverlof van Yvonne Binnendijk-Hammer, onze kerkelijk werker. Tijdens dit verlof zal ds. van Hornsveld verantwoordelijk zijn voor de acute pastorale bijstand aan gemeenteleden tot 80 jaar in Yvonnes marken, de marken 1, 2, 3 en 9. U kunt in deze acute gevallen ds. van Hornsveld bellen, of hem bereiken via uw noaber, ouderling of pastoraal medewerker. In minder dringende gevallen kunt u in eerste instantie uw noaber, ouderling of pastoraal werker bellen. Ook de afkondigingen, voorbede en dankzegging tijdens de zondagse erediensten of mededelingen voor het kerkblad zal ds. van Hornsveld voor de gemeenteleden tot 80 jaar voor zijn rekening nemen. Hiervoor geldt hetzelfde: in acute gevallen zoals bijv. een ziekenhuisopname kunt u ds. van Hornsveld bellen of hem anders op de hoogte stellen via de noaber, ouderling of pastoraal medewerker.
ds. den Braber is verantwoordelijk voor de pastorale bijstand aan gemeenteleden van 80-plus in de marken 1, 2, 3 en 9. Afkondigingen, voorbeden en dankzeggingen of mededelingen voor in het kerkblad voor de 80-plussers zal hij doorgeven aan de scriba of redactie van het kerkblad. Daarnaast is ds. den Braber beschikbaar wanneer er een uitvaart verzorgd moet worden vanuit de marken 1, 2, 3 en 9. Dit geldt voor alle adressen van deze marken.

© 2024 Imagined