Logo Protestante Kerk Nederland

ANBI Zending

De zending heeft alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de ANBI-status.

U kunt ze vinden als u op deze link klikt

Draagt u de zending een warm hart toe, doneer dan op NL87 RABO 0324 8104 58 t.n.v. Geref. Kerk Zending

© 2023 Imagined