Logo Protestante Kerk Nederland

ANBI Zending

De zending heeft alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de ANBI-status.

U kunt ze vinden als u op deze link klikt

Het jaarverslag 2022 en de begroting 2023 staan bij de zending op deze site.

Draagt u de zending een warm hart toe, doneer dan op NL87 RABO 0324 8104 58 t.n.v. Geref. Kerk Zending

© 2024 Imagined