Logo Protestante Kerk Nederland

Vrouwenvereniging De Wittenbrink

Vrouwenvereniging “De Wittenbrink”

De interkerkelijke vrouwenvereniging “De Wittenbrink” start steeds in september met het nieuwe seizoen. Eens per veertien dagen, op woensdagavond, komt men dan van 20.00 tot 22.00 uur bij elkaar in gebouw “De Wittenbrink”. Voor de pauze is er gebed, zang en bespreking van een Bijbelgedeelte. Na de pauze is er een vrij programma. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Contactadres:
Mw. D. Jurjens-Veldman
Wittenbrink 20
tel. 0546-671942

Vrouwenvereniging Marle

Uit Marle en omgeving komt men op de eerste donderdag van de maand bij elkaar in de basisschool in Marle. De bijeenkomsten beginnen met samen zingen en gebed. Daarna volgt een korte overdenking. Regelmatig worden er sprekers uitgenodigd om een inleiding te verzorgen. Maar er worden ook heel wat avonden door een groepje deelnemers zelf verzorgd.

Contactadres:
J. Voortman-Reefhuis
Zuid Kanaaldijk 1, Marle
tel. 0548-681254

© 2024 Imagined