Logo Protestante Kerk Nederland

ANBI

Per 1 januari 2016 dienen alle gemeenten en diaconieën te voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan hun ANBI-status.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een Algemeen Nut Beogende Instanties (ANBI). Meer info over ANBI, ook bij de belastingdienst kunt u het nodige vinden. Dat betekent dat iedereen die een gift geeft aan deze instelling, dit van de belastingdienst mag aftrekken voor het berekenen van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De Gereformeerde Kerk te Den Ham is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

Voor de verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (zoals actie kerkbalans, collectemunten e.d.) kunt u gebruik maken van de ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk.

Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden kunt u gebruik maken van de ANBI pagina voor de Diaconie.

 

© 2024 Imagined