Logo Protestante Kerk Nederland

Vrouwenvereniging A,B,C

Vrouwenvereniging “De lampen brandende”, afdeling A

De vrouwenvereniging ‘De lampen brandende’ heeft een kleine twintig leden en komt elke tweede woensdag van de maand om 19.30 uur bij elkaar in één van de zalen van de kerk. Vanuit een Bijbels perspectief willen we nadenken over geloof, kerk en samenleving en welke rol we als kinderen van God hierin hebben. Zo samen proberen we te ontdekken wat Gods doel is met mensen!

Contactadres:
H. Binnenmars-Bouwhuis
Slenke 5
tel: 0546-671417
 
Vrouwenvereniging afdeling B

Vrouwenvereniging B komt maandelijks op een morgen bij elkaar bij één van de leden thuis. Als gesprekstof wordt meestal het blad “In gesprek” gebruikt van de Gereformeerde Vrouwenbond. Maar soms wordt ook een onderwerp uit de Startkrant besproken of een thema, dat door één van de leden wordt aangereikt.

Contactadres:
G. Fernhout-v.d. Perk
Kruimersweg 4a, Daarle
tel. 0546-697995 

Vrouwenvereniging afdeling C

Deze vrouwengroep komt in de regel op de eerste woensdagavond van de maand bij elkaar in één van de zalen van de kerk. Meestal wordt tijdens de bijeenkomst een onderwerp behandeld uit het blad van de Gereformeerde Vrouwenbond “In gesprek” en verder bijpassende liederen en/of gedichten. Men richt zich op het onderlinge gesprek ter opbouw van het geloof. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Contactadres:
Mevr. T. Wolters-van de Kooy,
Bisschopsweg 2
tel. 671552

© 2024 Imagined