Logo Protestante Kerk Nederland

Stille momenten

In de aanloop naar Pasen wordt sinds enige jaren in Den Ham een reeks van Stille Momenten georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie plaatselijke kerken. Deze vespers (ook wel avondgebeden genoemd) duren per keer een klein half uur. De liturgie bestaat uit schriftlezing, liederen, muziek en gebeden. Op deze manier bereiden de deelnemers zich voor op Pasen. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt medewerking verleend door bijvoorbeeld de Cantorij, het vrouwenkoor of een fluitiste. Elk jaar wordt een ander thema gekozen. De laatste bijeenkomst vindt steeds plaats op Witte Donderdag.

Contactpersoon:

Janny Nieuwerth
tel. 673164
 
 
 
 
 
 
 

© 2024 Imagined