Logo Protestante Kerk Nederland

PCOB

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) vindt het belangrijk om in de komende jaren samen te blijven werken aan de positie van de ouder wordende mens. Uitgangspunt daarbij is de Bijbel als Gods Woord. De bond richt zich op 50-plussers en houdt vijf keer per jaar een bijeenkomst, namelijk op de derde woensdag in september, november, januari, maart en mei. Telkens van 14.30 uur tot 16.30 uur in of de Rank of de grote zaal van de Gereformeerde Kerk. Het doel van de bijeenkomsten is om informatie te verschaffen over het ouderenbeleid, landelijk en in de regio. In de regel wordt hiertoe een spreker uitgenodigd. Plaatselijk zijn zo’n 325 senioren aangesloten bij de bond. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Contactadres:
Voorzitster:
Mevr. F. Mollenhorst-Kottier
Esweg 46
tel. 0546-671466

© 2024 Imagined