Logo Protestante Kerk Nederland

Jeugdouderlingen

Vanaf 9 juni 2024 zijn de jeugdouderlingen: Jan en Daniëlle Kamphuis (Marke 1 en 8), Gerben Ruiterkamp (Marke 4 en 7) en Geralda Bootsveld (Marke 3 en 5). Marke 2 en 6 zijn op dit moment nog vacant.

De jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk voor het jongerenbeleid binnen de kerk en een jeugdouderling maakt deel uit van twee marketeams. Mochten er vanuit deze markes vragen komen m.b.t. de jeugd of van een jeugdlid, dan zijn zij het eerste aanspreekpunt. Neem dus vrijmoedig contact op met je jeugdouderling als je daar behoefte toe voelt! Telefoonnummers en emailadressen vind je in het handboekje (of inlegvel).

Daarnaast zorgen de jeugdouderlingen er voor dat de verschillende jeugdcommissies binnen onze kerk goed hun werk kunnen doen. Denk hierbij aan de kindernevendienstcommissie, die ook de kinderkerk organiseert, de jeugddienstcommissie en de catecheten. Er is een groeiende samenwerking met de Hervormde Gemeente en de NGK wat bijvoorbeeld tot uiting komt in gezamenlijk clubwerk, clubkamp, diaconaal project en de spelmiddagen van de HOJ/WOJ. Er is regelmatig overleg met de jeugdambtsdragers van de 3 kerken, waarbij we ook steeds meer op zoek zijn naar het organiseren van ontmoetingsmomenten met en voor de oudere jongeren.

Doelstelling is dat de jongeren Christus persoonlijk leren kennen, groeien in de betrokkenheid bij de gemeente en als volgelingen van Christus in de wereld staan.

De jeugdouderlingen zijn te bereiken via jeugdouderlingen@gkdenham.nl

 

© 2024 Imagined