Logo Protestante Kerk Nederland

Jeugdouderlingen

Wie zijn dat en wat doen ze?

Vanaf 22 mei 2022 zijn de jeugdouderlingen: Erik Bosch (Marke 2 en 6), Margot Kleinnijenhuis ( Marke 1 en 8), Gerben Ruiterkamp (Marke 4 en 7) en Geralda Bootsveld (Marke 3 en 5) .

De jeugdouderlingen weten zich verantwoordelijk voor het jongerenbeleid van de kerk. Hoewel ze zich met name richten op de jeugd tussen de 15 en 22 jaar, houden ze zich ook bezig met het beleid voor de jongere kinderen en tieners. Ze besteden ook aandacht aan de pastorale zorg voor jongeren. Als je daar behoefte toe voelt, neem dan vrijmoedig contact op met je jeugdouderling! Telefoonnummers en emailadressen vind je in het handboekje (of inlegvel).

Relationeel jeugdwerk

Er is een nieuw beleidsplan opgesteld, waarin opnieuw de nadruk ligt op de relatie met de jongere. In die relatie speelt de mentor een rol. Daarnaast zijn er mensen met wie jongeren zich moeten kunnen identificeren en tenslotte is er aandacht voor de jongeren onderling, de groepsvorming. De jongere kan terugvallen op de mentor, zich optrekken aan identificatiefiguren en wat hij leert delen en verwerken in de groep. De jeugdouderlingen coördineren het beleid en proberen waar nodig verbetering aan te brengen.

Doelstelling is dat de jongeren Christus persoonlijk leren kennen, groeien in de betrokkenheid bij de gemeente en als volgelingen van Christus in de wereld staan.

Pastorale zorg

Wat de pastorale zorg betreft richten ze zich op jongeren in de leeftijd van 15-22 jaar, jongeren die nog thuis wonen en die nog geen belijdenis hebben gedaan. Als ze 17-20 jaar zijn gaat de jeugdouderling een persoonlijk gesprek met ze aan. Daarnaast zoekt de jeugdouderling contact op met jongeren in bijzondere situaties.

Zo’n twee – in de toekomst wellicht vier – keer per jaar organiseren de jeugdouderlingen samen met een club of catechisatiegroep een jongerennevendienst. Bovendien zitten de afzonderlijke jeugdouderlingen in verschillende commissies.

© 2024 Imagined