Logo Protestante Kerk Nederland

Kerkblad

Voor alle gemeenteleden en andere belangstellenden wordt in de regel eens per drie weken een kerkblad uitgegeven. Hierin staat een overzicht van de kerkdiensten en mededelingen over allerlei activiteiten. Bovendien leveren de beide predikanten bijdragen over persoonlijke zaken, zoals ziekte en andere blijde en droevige gebeurtenissen in hun wijk. Het kerkblad wordt gemaakt door een groep vrijwilligers, die het typewerk, de opmaak en het drukwerk verzorgen. Op de maandag voor het verschijnen van het blad vindt een redactievergadering plaats. Daarnaast is er een groep vrijwilligers, die op de woensdagmorgen voor verschijning de grote hoeveelheid kerkbladen in elkaar vouwt en klaar maakt voor verzending. Ook zorgt een aantal vrijwilligers voor de bezorging van het kerkblad.

Contactadres:
Riëtte Stokreef 
kerkblad@gkdenham.nl
 
 

© 2024 Imagined