Logo Protestante Kerk Nederland

Ontmoeting met Vrouwen

In de regel de tweede woensdag in november wordt in de Rank een Open Ochtend voor vrouwen gehouden. De doelstelling van deze bijeenkomsten is om met elkaar, in een ongedwongen sfeer, in gesprek te gaan over allerlei levens- en geloofsvragen. Elkaar helpen ontdekken (soms zelfs voor het eerst) wie Jezus Christus is. Meestal komt een gastspreker een inleiding verzorgen. De bijeenkomsten beginnen in de regel om 9.30 uur en er wordt altijd voor kinderoppas gezorgd.

Contactadres:

Voor de Hervormde gemeente: Dineke Meijer
Voor de Nederlands Gereformeerde Kerk: Ike Lamberink
Voor de Gereformeerde Kerk: Jenny Reuvers; jenny-reuvers63@ziggo.nl
 

 

© 2024 Imagined