Logo Protestante Kerk Nederland

Ontmoeting met Vrouwen

In de regel de tweede woensdag in november wordt in de Rank een Open Ochtend voor vrouwen gehouden. De doelstelling van deze bijeenkomsten is om met elkaar, in een ongedwongen sfeer, in gesprek te gaan over allerlei levens- en geloofsvragen. Elkaar helpen ontdekken (soms zelfs voor het eerst) wie Jezus Christus is. Meestal komt een gastspreker een inleiding verzorgen. De bijeenkomsten beginnen in de regel om 9.30 uur en er wordt altijd voor kinderoppas gezorgd.

Contactadres:

Voor de Hervormde gemeente: Geesje Soepenberg, tel. 672322
Voor de Gereformeerde gemeente vrijgemaakt: Ike Lamberink

 

© 2023 Imagined