Logo Protestante Kerk Nederland

Gebedskringen

Gebedskring woensdagavond

Op woensdagavond om 19.00 uur is er elke 4e woensdagavond van de maand een gebedskring bij Mevr. E. de Bruijn-Lagrouw, Magelerweg 46. De groep bestaat uit zes mensen. Eerst praten de deelnemers met elkaar bij onder het genot van een bakje koffie. Een van hen heeft de avond voorbereid. Er wordt een gedeelte uit de bijbel gelezen waarna een korte overdenking volgt. Na het zingen van een lied is er een kringgebed waarbij de deelnemers om de beurt gelegenheid hebben hun gebeden en dank te verwoorden. Er is alle ruimte voor nieuwe deelnemers.

Contactadres:
E. de Bruijn-Lagrouw,
tel. 672054
email ellydebruijn-lagrouw@wanadoo.nl

Gebedskring dinsdagavond

Elke eerste dinsdag van de maand wordt van 19.15 tot 20.30 uur een gebedskring gehouden bij één van de leden thuis. Het doel is om met elkaar te bidden met lofprijzing, verootmoediging, dankzegging en te vragen om Gods hulp. De groep bestaat nu uit zeven deelnemers, maar nieuwelingen zijn van harte welkom.

Contactadres:
Annie Heersmink
tel. 0546-671322
 
Gebedskring donderdagavond

Deze gebedskring wordt een keer per maand gehouden (de laatste donderdag v d maand) op verschillende adressen. Vanaf 20.30 uur zijn we bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. We bidden en danken samen voor mensen en situaties in de kerk en de wereld. Het is verrijkend en voor het werk in Gods Koninkrijk van groot belang om samen te bidden. Weet je welkom!

Contactadres:
Ineke Withaar
e-mail: withaar13@home.nl

Gebedsgroep Zending

Elke eerste maandag van de maand om 20.30 uur komt bij Annie Heersmink een interkerkelijke gebedsgroep bij elkaar om te bidden voor het werk van de zendelingen van onze gemeente en voor zendingswerk in het algemeen. De bijeenkomst begint met het samen lezen uit de Bijbel. Daarna worden de gebedspunten doorgenomen (o.a. aangedragen door Rianne) en wordt samen gebeden

Contactadres:
Annie Heersmink
tel. 0546-671322

© 2024 Imagined