Logo Protestante Kerk Nederland

Bijbelkringen

Interkerkelijke bijbelkring

In het kerkelijk ‘seizoen’ komen leden uit de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk maandelijks bijeen. De inleidingen worden verzorgd door gastsprekers, meestal predikanten uit de omgeving van Den Ham. Er is een behoorlijke kring van deelnemers aan deze avonden. Vanuit de Bijbel vinden over allerlei onderwerpen gesprekken plaats.

Contactadres:  
mw. D. Bosch-Mollenhorst,
tel. 672333

Bijbelkring woensdagmorgen

Een keer in de veertien dagen komen we als vrouwen bij elkaar van 9.00 uur – 10.30 uur, meestal in de kerk. Het doel is elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en samen te leren uit de Bijbel. Aan de hand van een bijbelstudieboekje ontdekken we steeds weer nieuwe dingen in de Bijbel. En we bespreken wat die voor ons eigen leven betekenen. De groep bestaat uit vrouwen die behoren tot de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk vrijgemaakt en de gereformeerde kerk. Benieuwd? Kom gerust eens een ochtend bij ons kijken of neem contact op met:

Contactadres:  
mw. Anneke Dubbink-van Dam,
tel. 672627

Bijbelkring woensdagavond

In de regel tweewekelijks op woensdagavond komt er een Bijbelkring bij elkaar van 20.30 uur – 21.45 uur in de kerk.  Meestal wordt gebruik gemaakt van een handleiding. Er ontstaan vaak persoonlijke gesprekken naar aanleiding van het te behandelen Bijbelgedeelte. De groep heeft een open karakter; u of jij kunt zo aanschuiven!

Contactadres:
Ds. de Haan
tel: 672964

© 2024 Imagined