Logo Protestante Kerk Nederland

Zending

ZendingsplaatjeSamen Bouwen.

De zendingscommissie (ZC) is verheugd te mogen vaststellen dat haar werkzaamheden in samenwerking met u als gemeenteleden bloeiende is. We willen ook nu weer u als gemeente informeren over de werkzaamheden en geldbesteding van de ZC van het afgelopen jaar. De link naar het jaarverslag vindt u hier

jaarverslag zending 2021

Begroting zending 2023

Draagt u de zending een warm hart toe, doneer dan op

NL87 RABO 0324 8104 58 t.n.v. Geref. Kerk Zending

 

Door ons werk als Zendingscommissieleden worden we enthousiast gemaakt door de verhalen en getuigenissen van mensen die zich op welke wijze dan ook betrokken voelen bij het werk van de zending. Het doet goed om te zien hoe Gods Geest doorwerkt, ook in de moderne tijd. Adri Visser schreef hier het volgende gedicht over:

De Heer zal voor ons zijn om ons de weg te wijzen en met ons mee te gaan door doornig struikgewas. Hij zal de zon bij dag, de ster bij nacht doen rijzen, geeft ons zijn Woord tot richting en kompas.

De Heer zij achter ons om alle stappen te bewaken en om te ondermijnen de listen van geweld. Hij zal onze zwakste kant tot allersterkste maken. Zijn schild beschermt ons zodat niets ons velt.

De Heer zal naast ons zijn om ons te ondersteunen, met ons te delen wat ons bezighoudt. Hij zal ons in verdriet en pijn omarmen en bevrijden, zodat we nooit alleen zijn in de stilste uren als we op Hem vertrouwen..

De Heer zij onder ons om ons voor vallen te behoeden en om ons op te richten na een val. Hij zal ons dragen over de oneffen wegen bij moeilijkheden. Doorgang geven altijd en overal.

De Heer zal in ons zijn om ons te inspireren, ons te bezielen op onze levensloop. Hij zal tot trouwe Vriend en Raadsman wezen, zodat we nooit alleen staan, steeds hervinden Liefde, Geloof en Hoop.

De Heer zij boven ons om heel ons leven te beschermen en om te waken over wat Hem dierbaar is. Zijn krachtbron zal onze geest en lichamen vullen. Nooit zal verdwalen of verlaten zijn wat door Zijn hand gezegend is.

Op wegen waar geen medemens kan komen, in uren die we eenzaam moeten doorstaan zal Hij Zijn Wezen openbaren en met ons gaan.

 

 

 

 

 

 

© 2023 Imagined