Logo Protestante Kerk Nederland

Passage (voorheen NCVB)

Elke derde woensdag van de maand komt Passage (voorheen NCVB, maatschappelijke vrouwenbeweging) om 20.00 uur in één van de zalen van de Gereformeerde Kerk bijeen. Passage is een onafhankelijke organisatie. Tijdens de vergaderingen staat voorlichting over maatschappelijke onderwerpen centraal, maar wel in het licht van Gods woord. Passage heeft zo’n negentig leden en kent geen leeftijdsgrenzen. U bent van harte welkom.

Contactadres:
Presidente:
Mevr. H. Podde-Voortman
Heemsteres 11
7683 AL Den Ham
tel. 452031
 
Hier vindt u de website van passage: www.passagevrouwen.nl

© 2024 Imagined